Hoofdmenu openen

Bronnen?Bewerken

Zonder bronnen is dit een vrij problematisch artikel. Die bronnen zouden onder meer moeten aantonen dat de definities van termen als 'agender' en 'genderfluid' kloppen en dat die gangbaar zijn in het Nederlands. Marrakech (overleg) 22 jun 2016 21:33 (CEST)

Volgens mij wordt ook ten onrechte gesproken van 'geslacht' in plaats van 'gender' (gender is volgens de Dikke Van Dale het 'ge­heel van seksegerelateerde ei­gen­schap­pen, ge­dra­gin­gen en voor­keu­ren'; geslacht is sekse, ofwel 'het na­tuur­lijk on­der­scheid tus­sen man­ne­lij­ke en vrou­we­lij­ke we­zens'). Ik zou ook heel graag bronnen zien, maar naar mijn mening is het geen vereiste dat een term ook gangbaar is in het Nederlands. Zolang maar niet ten onrechte de indruk wordt gewekt dát het een in het Nederlands gangbaar begrip is. Woody|(?) 23 jun 2016 19:26 (CEST)
Ik ben het er inderdaad mee eens dat 'geslacht' moet veranderd worden in 'gender'. Ook bronnen zijn noodzakelijk. Turtletuc (overleg) 3 apr 2018 13:26 (CEST)

TransgenderismeBewerken

Ik vroeg me af of hier iemand bekend is met de term 'Transgenderisme', volgens mij is een vrij verouderde term, maar wie weet niet. Naar wat ik begrijp is een trangenderist iemand die zich zowel vrouwelijk als mannelijk voelt. Eerder verwees deze pagina door naar Transseksualiteit, ik heb hem nu naar deze pagina doorverwezen. Turtletuc (overleg) 31 mrt 2018 16:16 (CEST)

Vrij vaag inderdaad... wat googlen leverde op dat een transgenderist iemand zou zijn die permanent leeft als iemand van het andere geslacht, zonder echter een geslachtsveranderende operatie te hebben ondergaan. Groeten, Paul2 (overleg) 6 apr 2018 03:41 (CEST)

Geslacht?Bewerken

Het artikel verteld nu dat genderqueer o.a. mensen omvat die bijv. "twee of meer geslachten" of "geen geslacht" hebben. Het lijkt me dat i.p.v. "geslacht" eigenlijk "genderidentiteit" bedoeld wordt. Geslacht verwijst immers naar de fysieke, biologische toestand, maar dan zou het bijv. om intersekse mensen gaan. Een en ander veranderen naar "genderidentiteit"? Groeten, Paul2 (overleg) 16 mei 2018 05:42 (CEST)

Hen?Bewerken

Er staat nu: Er zijn geen grammaticaal correcte voornaamwoorden voor mensen die agender zijn. Soms wordt "hen" gebruikt (bijvoorbeeld "Hen is jarig"). Zijn daar misschien ook bronnen voor? Marrakech (overleg) 28 jun 2018 12:57 (CEST)

Dag, die zin heb ik toegevoegd. Je hebt gelijk dat het goed was geweest als ik direct een bron had toegevoegd. Ik zie nu dat het onderwerp voornaamwoorden iets daarboven reeds wordt besproken (inclusief bronnen), daarom heb ik de zin weer weggehaald. Petervdv (overleg) 28 jun 2018 13:38 (CEST)

Geslacht of seksuele voorkeurBewerken

Hier worden feiten door elkaar heen gehaald en er ontstaan verwarring. Je bent een man of een vrouw dat is biologisch bepaald. Vervolgens is de vraag welke seksuele voorkeur je hebt. Maar dit is verwarring van de biologische feiten. Je bent geboren met een penis of een vagina, er zijn uitzonderingen maar dit is erg zeldzaam. Dit artikel is meer een bestaat grotendeels uit meningen, gevoelens en kort samengevat luchtfietserij. Misschien een 'werk in uitvoering' header erboven zodat mensen zien dat dit nog niet af is. Laten we hopen dat zodra deze trend voorbij dit artikel nog niet af is.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a453:5f2b:1:29d6:fdd0:d779:706a (overleg · bijdragen) 24 jan 2019 21:28‎

Terugkeren naar de pagina "Genderqueer".