Orthonormaal

In de lineaire algebra heet een stelsel vectoren in een vectorruimte orthonormaal als de vectoren onderling orthogonaal zijn en elke vector de lengte 1 heeft. Als het stelsel bestaat uit de vectoren dan geldt voor elk paar vectoren en dat het inwendig product gelijk is aan (de Kronecker-delta). Anders geformuleerd: een stelsel vectoren heet orthonormaal, als voor elk paar vectoren en geldt:

, als

en