Oosterheem

wijk in Zoetermeer
Zie artikel Voor de gelijknamige sneltramhalte, zie Oosterheem (sneltramhalte).

Oosterheem is een woonwijk in de gemeente Zoetermeer in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is een zogenoemde Vinex-locatie. De wijk is kort na het jaar 2000 gebouwd in de Binnenwegsche polder, een droogmakerij die rond het jaar 1700 ontstond.

Oosterheem
Wijk van Zoetermeer
Map - NL - Zoetermeer - Wijk 06 Oosterheem.svg
Kerngegevens
Gemeente Zoetermeer
Coördinaten 52°3'58"NB, 4°32'20"OL
Oppervlakte 362 ha.  
Inwoners (2017) 22.440[1]

Verdeeld over zeven bouwjaren werden ongeveer 8500 woningen gebouwd. In december 2005 werd de vierduizendste woning opgeleverd. Volgens gegevens de gemeente Zoetermeer telde Oosterheem op 31 juli 2017 22.440 inwoners en op 1 januari 2009 een woningaantal van 6099.

Mede door de bouw van Oosterheem is Zoetermeer in de top 3 van grootste steden van Zuid-Holland geworden. De stadswijk is met een aftakking bij station Seghwaert aangesloten op RandstadRail 4.

GeschiedenisBewerken

VinexBewerken

In de Vierde nota ruimtelijke ordening extra (Vinex) van minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu Hans Alders werd in 1991 vastgelegd dat in de Haagse regio zo'n 45.000 nieuwe woningen gebouwd moesten worden. In de discussie hieraan voorafgaand had Zoetermeer geopteerd voor de bouw van zo'n 7.700 nieuwe woningen de nieuwe wijk Zoetermeer-Oost een naam die later werd veranderd in Oosterheem. In eerste instantie liep de centrale overheid niet warm voor uitbreiding van Zoetermeer naar het oosten vanwege de aantasting van het Groene Hart landschap. Vanwege de grote problemen met betrekking tot de volkshuisvesting in het Stadsgewest Haaglanden stemde de minister in met een haalbaarheidsstudie naar uitbreiding in oostelijke richting.

Bij deze haalbaarheidsstudie werd in eerste instantie uitgegaan van 3.000 tot maximaal 5.000 woningen. De gemeente Zoetermeer wilde echter een volwaardige wijk ontwikkelen met alle bijbehorende voorzieningen waaronder hoogwaardig openbaar vervoer. Uiteindelijk werd in 1994 een akkoord gesloten tussen de verschillende overheden voor een plan met 8.500 woningen. Daarbij werden ook afspraken gemaakt over het doortrekken van de spoorlijn Leidschendam aansluiting - Zoetermeer.

VertragingenBewerken

De eerste vertraging in de ontwikkeling van Oosterheem werd veroorzaakt door de Hogesnelheidslijn-Zuid. Lange tijd was niet duidelijk hoe het tracé precies zou gaan lopen. Hierdoor was het onmogelijk om een goed stedenbouwkundigplan te ontwikkelen.

Nadat dit probleem was opgelost kon in het najaar van 1999 de bouw van de wijk Oosterheem van start gaan. De rechtbank zette de bouw en voorbereidingen van nieuwe ontwikkelingen echter meteen weer stop en trok de reeds uitgegeven vergunningen in. Reden hiervoor was het niet aanwezig zijn van een voltooide Milieueffectrapportage (MER) op dat met de bouw een aanvang nam. Toen deze MER gereed was kon in december 2000, na een vertraging van ruim een jaar, de bouw worden hervat.

VoorzieningenBewerken

In Oosterheem staat een groot aantal basisscholen. Ook is er een volwaardig winkelcentum, dat centraal is gelegen. Dit nieuwe centrum heeft behalve winkels, ook een bibliotheek, een wijkpost, een kerkgebouw van de PKN en een gezondheidscentrum. Verder bevindt zich aan de rand van de wijk stadsboerderij De Weidemolen die is geopend in 2009.

Hogedruk-CO2-leidingBewerken

Door de wijk Oosterheem loopt een van de oudste buisleidingen van Zuid-Holland. Tijdens de bepaling van het bestemmingsplan was de buis met water gevuld. Tijdens de bouw van de wijk heeft men deze pijpleiding in gebruik genomen voor transport en opslag van CO2 onder een druk van 22 bar. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) berekende in een risicoanalyse een veilige contour rond de leiding van 180 meter. Omdat deze berekening de uitbreiding van de wijk ernstig in de weg stond heeft het ministerie VROM een analysemodel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toegepast dat uit kwam op een veilige afstand van vier meter tot de leiding.

BuurtenBewerken

Oosterheem bestaat uit elf buurten:

 • Buythen
 • Tuindorp
 • Rietvaart
 • Parkeiland
 • Oosterheem Centrum
 • Waterzicht
 • Heemburgh
 • De Wadi
 • De Hoven
 • Het Veld
 • De Waterrand

Externe linkBewerken