Bemalen van een bouwput. Rechts in beeld de verplaatsbare pompen

Bemalen is het actief beheersen van het peil van het oppervlakte- of grondwater. Tegenwoordig gebruikt men daarvoor pompen of een gemaal, in het verleden molens. Door het bemalen kan er klink optreden.

Bemalen is nodig om het waterpeil in een polder te reguleren. Ook bij een tijdelijke bouwput is bemaling nodig om te voorkomen dat de bouwput volstroomt, dit wordt bronbemaling (of in Belgiƫ droogzuiging genoemd). Bemaling zorgt dan voor een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand totdat de funderingen en ingegraven constructies zijn aangebracht. Bij het bemalen van een bouwput worden (tot onder het freatisch vlak) geperforeerde buizen verticaal in de grond gestoken. Deze buizen worden bovengronds met een leiding verbonden. Pompen zuigen het water vervolgens af.

Bij bodemsanering wordt soms ook bemaling (grondwateronttrekking) toegepast. Dit gebeurt met name bij een grondwatersanering, maar ook wel bij een grondsanering om een ontgraving mogelijk te maken. Het grondwater wordt bij een sterke (ernstige) verontreiniging vaak eerst gereinigd alvorens het (bijvoorbeeld op een riool) wordt geloosd.