Neogotische kerken in Friesland

Wikimedia-lijst

De Neogotische kerken in Friesland zijn voor een groot deel rooms-katholieke gebouwen uit de tweede helft van de negentiende eeuw, waarvan de meeste zijn ontworpen door de architecten Pierre Cuypers (zeven kerken) en Alfred Tepe (vier kerken). Ook twee leerlingen van Pierre Cuypers, Nicolaas Molenaar sr. en Jan Doedes van der Weide, alsmede zijn vroege concurrent Carl Weber, hebben elk een kerk ontworpen. Wolter te Riele ontwierp begin twintigste eeuw vier laat-neogotische kerken. Drie kerken zijn echter gesloopt: De kerk van Te Riele in Wolvega werd, met uitzondering van de toren, reeds in 1938 vervangen, de kerk van Weber in Franeker werd in 1960 gesloopt en de kerk in Wijtgaard van Pierre Cuypers volgde in 1965. Van de achttien kerken resteren er dus nog vijftien.

Kerken bewerken

Plaats Kerk Jaar Architect Afbeelding
Bakhuizen Sint-Odulphuskerk 1914 Wolter te Riele  
Balk Sint-Ludgeruskerk 1883 Alfred Tepe  
Blauwhuis Sint-Vituskerk 1867 Pierre Cuypers  
Dokkum Sint-Bonifatiuskerk 1871 Pierre Cuypers  
Franeker Sint-Franciscuskerk 1865-1960 Carl Weber
Harlingen Sint-Michaëlkerk 1881 Alfred Tepe  
Heeg Sint-Jozefkerk 1876 Pierre Cuypers  
Leeuwarden Sint-Bonifatiuskerk 1884 Pierre Cuypers  
Lemmer Sint-Willibrorduskerk 1901 Nicolaas Molenaar  
Nes (Ameland) Sint-Clemenskerk 1878 Pierre Cuypers  
Oosterwierum Sint-Wirokerk 1925 Wolter te Riele  
Roodhuis Sint-Martinuskerk 1892 Alfred Tepe  
Sint Nicolaasga Sint-Nicolaaskerk 1887 Jan Doedes van der Weide  
Sneek Sint-Martinuskerk 1872 Pierre Cuypers  
Steggerda Sint-Fredericuskerk 1922 Wolter te Riele  
Workum Sint-Werenfriduskerk 1877 Alfred Tepe  
Wijtgaard O.L.V. Ten Hemelopnemingkerk 1871-1966 Pierre Cuypers
Zie de categorie Neogotische kerken in Friesland van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.