Eenkamerstelsel

politiek systeem
(Doorverwezen vanaf Monocameraal)

Een eenkamerstelsel (ook wel eenkamersysteem of unicameralisme) is een systeem waarbij de wetgevende macht uit slechts één kamer of huis bestaat. De meeste landen met een eenkamerstelsel zijn kleine landen met een homogene bevolking, die een hogerhuis overbodig vinden.

 eenkamerstelsel
 eenkamerstelsel en een adviesorgaan
 geen parlement
 geen data

Unicameralisten achten het hogerhuis onnodig binnen een democratie, omdat het democratische hogerhuis tot dezelfde conclusies moet komen als het democratische lagerhuis. Het inspecteren en herzien van nieuwe wetten kan in hun ogen door parlementaire commissies gedaan worden; andere grondwettelijke beveiligingsmechanismen van de democratie kunnen beschermd worden door een geschreven grondwet.

Veel staten die geen hogerhuis hebben, hadden dat van oorsprong wel, maar hebben het later afgeschaft. In dat geval was het hogerhuis meestal simpelweg een kopie van het lagerhuis en vertraagde het alleen de beslissingen van het parlement (zoals het Landsting in Denemarken, dat in 1953 werd afgeschaft en de Legislative Council van Nieuw-Zeeland, die in 1951 werd opgeheven).

Lijst van eenkamerstelsels bewerken

Eénkamerparlementen
Land/gebied Parlement Nederlandse omschrijving Opmerkingen
Burkina Faso Assemblée Nationale Nationale Vergadering
Costa Rica Asamblea Legislativa (de la Republica de Costa Rica) Wetgevende Vergadering (van de Republiek van Costa Rica)
Denemarken Folketing Volksvergadering
Duitse Democratische Republiek Volkskammer Volkskamer tot 1990
Estland Riigikogu Parlement
Europese Unie Europees Parlement Europees verband van staten
Finland Eduskunta Rijksdag
Georgië Parlement van Georgië
Griekenland Vouli ton Ellinon Helleense parlement
Guinee Assemblée nationale Guinees parlement
Guyana National Assembly Nationale Vergadering
Hongarije Országgyülés Hongaars Parlement
IJsland Alding Algemene Vergadering
Israël Knesset Vergadering
Kroatië (Hrvatski) Sabor Parlement (van Kroatië)
Luxemburg Chambre des Députés Kamer van Afgevaardigden
Nebraska Nebraska Legislature Nebraskaanse Wetgever Staat van de Verenigde Staten
Nieuw-Zeeland (New Zealand) House of Representatives Huis van Afgevaardigden (van Nieuw-Zeeland)
Noorwegen Storting Grote Vergadering
Oost-Timor Parlamento Nacional Nationaal Parlement
Portugal Assembleia da República Assemblée van de Republiek
Seychellen Assemblée Nationale Nationale Vergadering
Singapore Parlement van Singapore
Slowakije Národná rada (Slovenskej republiky) Nationale Raad (van de Slowaakse Republiek)
Sri Lanka Parlement van Sri Lanka
Suriname De Nationale Assemblée
Taiwan Wetgevende Yuan Wetgevend Hof
Turkije (Türkiye) Büyük Millet Meclisi Grote Nationale Assemblee (van Turkije)
Venezuela Asamblea Nacional Nationale Vergadering
Vlaanderen Vlaams Parlement deel van België
Volksrepubliek China Réndà Nationaal Volkscongres
Zuid-Korea Gukhoe Nationale Vergadering
Zweden Riksdag Rijksdag sinds 1971
Abchazië Parlement van Abchazië officieel deel van Georgië
Transnistrië Sovietul Suprem (al Republica Moldovenească Nistreană) Opperste Sovjet (van de Pridnestrovische Moldavische Republiek) officieel deel van Moldavië
Zuid-Ossetië Parlement van Zuid-Ossetië officieel deel van Georgië

Zie ook bewerken