Lijst van theologen

Wikimedia-lijst

Deze lijst bevat een opsomming van personen die theologisch hun sporen hebben getrokken in de geschiedenis van de christelijke kerk; het hoeft hierbij niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen om theologen te gaan, ook anderen kunnen hun inbreng hebben geleverd (bijvoorbeeld bepaalde filosofen of niet-theologisch geschoolde christenen). Niet alleen diegenen die positief hebben bijgedragen aan allerlei theologische ontwikkelingen worden genoemd, ook diegenen die van negatieve invloed zijn geweest staan vermeld. De min of meer gebruikelijke periodisering wordt gehanteerd waarbij moet worden beseft dat de grenzen tussen de verschillende periodes niet scherp kunnen worden afgebakend en daarom ten dele een zekere overlap vertonen.

Er zijn vier indelingen gemaakt, de eerste betreft de tijd van de christelijke kerk in haar beginstadium die zo tegen de tijd van keizer Karel de Grote overgaat in die van de middeleeuwse theologie die op haar beurt in de vijftiende eeuw wordt opgevolgd door het christelijk humanisme, met in de zestiende eeuw de protestantse Reformatie en als tegenreactie de rooms-katholieke Contrareformatie. In de 17e eeuw volgen uitlopers hiervan zoals Nadere Reformatie en jansenisme en komen tevens theologen op die zijn beïnvloed door het rationalisme. Tot slot begint in de loop van de 18e eeuw de tijd van de huidige theologie.

Vroege kerk (100-750)Bewerken

  Zie ook: Vroege christendom

Middeleeuwen (750-1400)Bewerken

Humanisme, (Contra-)Reformatie en overig (1400-1600)Bewerken

HumanismeBewerken

ReformatieBewerken

ContrareformatieBewerken

OverigBewerken

Nieuwe tijd (1600-heden) (gerangschikt op jaar)Bewerken

Geboren 17e eeuwBewerken

Geboren 18e eeuwBewerken

Geboren 1e helft 19e eeuwBewerken

Geboren 2e helft 19e eeuwBewerken

Geboren 1e helft 20e eeuwBewerken

Jaren 0
Jaren 10
Jaren 20
Jaren 30
Jaren 40

Geboren 2e helft 20e eeuwBewerken

Jaren 50
Jaren 60
Jaren 70

Zie ookBewerken