Hoofdmenu openen

Casper Labuschagne

Nederlands theoloog

C.J. (Casper) Labuschagne (Heilbron, Zuid-Afrika, 1929) is een theoloog en oud-testamenticus van Zuid-Afrikaanse afkomst.

Casper Labuschagne studeerde van 19471956 theologie en Semitische talen aan de universiteit van Pretoria en de Rijksuniversiteit Groningen.

Van 19571958 was hij predikant voor de Nederlands-hervormde Kerk in Zuid-Afrika, In de periode daarna werkt hij als lector aan de universiteit van Pretoria. Vanaf 1967 tot zijn emeritaat in 1991 was hij lector en later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen in de vakgebieden Oud-Israëlitische Letterkunde en exegese van het Oude Testament.

Hij publiceerde onder andere een vierdelig commentaar op Deuteronomium in het Nederlands.

Labuschagne bleef betrokken bij de strijd voor sociale rechtvaardigheid in Zuid-Afrika en tegen de apartheidsideologie in de kerk.

Hij leverde in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw in Nederland een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk maken van de resultaten van wetenschappelijk Bijbelonderzoek voor een breder publiek.

Aan het einde van de jaren tachtig publiceerde Labuschagne over de door hem ontwikkelde logotechnische analyse, een tekstverklaring op basis van de analyse van de getallenreeksen die de Hebreeuwse letters vormen. Deze methode is niet geheel onomstreden.

BibliografieBewerken

  • Syntax and meaning: studies in Hebrews syntax and biblical exegesis (coauteur/redacteur) (1973)
  • Wat zegt de bijbel in Gods naam?, nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof (1977)
  • Gods oude plakboek: visie op het Oude Testament (1978), Achtergronden van de ontstaansgeschiedenis van het Oude Testament
  • Deuteronomium, 4-delig (1987–1997), Toepassing van logotechnische analyse
  • Vertellen met getallen: functie en symboliek van getallen in de bijbelse oudheid (1992)
  • Zin en onzin over God : een kritische beschouwing van gangbare godsvoorstellingen (1994), Weergave van de resultaten van de moderne bijbelwetenschap voor een groot publiek
  • Numerical Secrets of the Bible, Rediscovering the Bible Codes (1999)
  • Zin en onzin rond de bijbel, Bijbelgeloof bijbelwetenschap en bijbelgebruik (2000) Beschouwing over de bedoeling van de schrijvers van oudtestamentische teksten

Externe linkBewerken