Lijst van brutoformules C20

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met 20 koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C20Bewerken

C20H0 - C20H12Bewerken

Brutoformule Naam
  Dinatriumerythrosine
~ als erythrosinezout
  Merbromine
~ Ook wel: merbromin, mercurochroom, natrium mercuresceine
  Eosine B
~ als eosine
  Eosine Y
~ als eosine
  Erythrosine
~ Ook wel: E127
  Amarant
~ Ook wel: Acid red 27, azorubine S, CI 16185, E123
  Ponceau 4R
~ Ook wel: CI 16255, cochenille-rood A, Food Red 7, nieuw coccine
  Benzo[e]fluorantheen
  Benzo[a]pyreen
  Azorubine
~ Ook wel: CI 14720, E122
  Chinacridon

C20H13 - C20H17Bewerken

Brutoformule Naam
  Porfyrine
  1,1'-bi-2-naftol
  Fenolftaleïne
  Plicadine
~ als coumestaan
  Chlorine
~ Ook wel: dihydroporfyrine
  Camptothecine
  Cyflufenamide
  Fuchsinezuur (dinatriumzout)

C20H18 - C20H22Bewerken

Brutoformule Naam
  Ochratoxine A
  Bacteriochlorine
~ Ook wel: isobacteriochlorine, tetrahydroporfyrine, porfyrinogeen, hexahydroporfyrine
~ als porfyrinederivaat
  2,6-dibenzylfenol
  1,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethaan
  Trifenyltinacetaat
~ als organotinverbinding
  Trifloxystrobine
  Corfine
~ als porfyrinederivaat
  Fenofibraat
  Raltegravir
  Pemetrexed
  Avobenzon
  Dibenzylideensorbitol
  Methothrexaat

C20H23 - C20H26Bewerken

Brutoformule Naam
  Isopyrazam
  Benalaxyl
  Noscapine
  Bitertanol
  Dimetindeen
  Kinidine
  Kinine
~ Ook wel: chonine
  Ethynylestradiol
~ in anticonceptiepil
  Amlodipine
  LSD
~ Ook wel: lyserginezuurdiamide
~ als voorbeeld van ergot alkaloïde
  Ibogaïne
  Dicyclohexylftalaat

C20H27 - C20H30Bewerken

Brutoformule Naam
  Amygdaline
  Kinidinesulfaatdihydraat
 : ~ als kinidinederivaat
  Isotretinoïne
  Tretinoïne
  Pyrethrine
~ Ook wel: cinevine I
  Carnosinezuur
  Decamethylkobaltoceen
  Retinol
~ Ook wel: vitamine A
  Eicosapentaeenzuur
~ IUPAC: Z,Z,Z,Z,Z-eicosa-5,8,11,14,17-pentaeenzuur
~ Ook wel: EPA (Engels: EicosaPentaenic Acid)
~ als omega 3-vetzuur
~ in biosynthese eicosanoïde
  Peretinoïne
~ IUPAC: (2E,4E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,10,14-pentaeenzuur
  LTA4
~ Ook wel: leukotrieen A4
~ Als leukotrieen
  Furazabol

C20H31 - C20HveelBewerken

Brutoformule Naam
  Laureneen
  Arachidonzuur
  LTB4
~ Ook wel: leukotrieen B4
~ Als leukotrieen
  Auranofine
  Azocyclotin
  Tetra(t-butyl)tetrahedraan
~ als derivaat van tetrahedraan
  eicoseenzuur
~ IUPAC: cis-11-eicoseenzuur
~ Ook wel: gondoïnezuur, C20:1
~ in lijnzaadolie
  1-Eicoseen en andere isomeren van eicoseen
  Fytol
  Arachidinezuur
~ IUPAC: eicosaanzuur
~ ook wel: arachinezuur
  Fytaanzuur
~ IUPAC: 3,7,11,15-tetramethylhexadecaanzuur
  Fytaan
~ IUPAC: 2,6,10,14-tetramethylhexadecaan