Lijst van brutoformules C14

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met veertien koolstofatomen.

Navigatie Brutoformules

C14Bewerken

C14H0 - C14H9Bewerken

Brutoformule Naam
  Dithianon
  Acifluorfen
  Fluopicolide
  1,1-bis-(chloorfenyl)-dichlooretheen
  1,1,1,2-tetrachloor-2,2-(4-chloorfenyl)ethaan
  Antrachinon
  Alizarine
1,2-dihydroxyantrachinon
  Efavirenz
  Diflubenzuron
  Bifenox
  Triclabendazool
  DDT
  dicofol

C14H10 - C14H13Bewerken

Brutoformule Naam
  Antraceen
  Difenylacetyleen
  Fenantreen
  4,4'-dichloordifenyl-dichloorethaan
  Cyclopentadiënylijzer dicarbonyl dimeer
  Benzil
  9,10-dihydroxyantraceen
  Ditranol
  Benzoylperoxide
  Difenyloxalaat
  Magnesiumbenzoaat
  Alternariol
  Diclofenac
  Stilbeen
  Chloorfenethol
  Benzoïne
  Benzylbenzoaat
  Benzylsalicylaat
  Resveratrol
  Benzofenon-3
  Mesotrione
  Meloxicam
  Pyroxsulam

C14H14 - C14H19Bewerken

Brutoformule Naam
  14-Annuleen
  1,2-Difenylethaan
  Imazalil
  EPN
  Methyloranje
  Lawessons reagens
  Pindon
  Cyprodinil
  Methylgeel
  Brofaromine
  Triasulfuron
  Cumafos
  Hydrazotolueen
  o-Tolidine
  Fenhexamid
  Imazapic
  Aspartaam
  Benomyl
  Cinoxaat
  Methylfenidaat
  Propyfenazon

C14H20 - C14HveelBewerken

Brutoformule Naam
  Broomhexine
  N,N-di-ethyltryptamine
  Bornelon
  Acetochloor
  Alachloor
  Diethofencarb
  Clobutinol
  Lidocaïne
  Atenolol
  Methyljonon en isomeren (waaronder Alfa-isomethyljonon)
  2,6-Di-tert-butylfenol
  2,7-Di-tert-butylthiepine
  Tapentadol
  Pentetinezuur
  Trimethylundecenal
  Natriumlaurylisethionaat
  2,5-di-tert-butyl-1,4-cyclohexaandiol
  Myristinezuur
  Natrium-(2-Dodecyloxyethylsulfaat)
~ als Natriumlaurylethersulfaat
Ook wel: NatriumLaureth-1-sulfaat
  Succinylcholine