Diallylftalaat

chemische verbinding

Diallylftalaat of DAP (afgeleid uit het Engels: diallyl phtalate) is een organische verbinding met als brutoformule C14H14O4. De stof komt voor als een kleurloze en viskeuze vloeistof, die onoplosbaar is in water.

Diallylftalaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van diallylftalaat
Algemeen
Molecuulformule C14H14O4
IUPAC-naam bis(prop-2-enyl)-benzeen-1,2-dicarboxylaat
Andere namen o-ftaalzure diallylester, DAP
Molmassa 246,25856 g/mol
SMILES
Zie voetnoot[1]
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-

9-17-13(15)11-7-5-6-8- 12(11)14(16)18-10-4-

2/h3-8H,1-2,9-10H2
CAS-nummer 131-17-9
EG-nummer 205-016-3
PubChem 8560
Beschrijving Kleurloze, viskeuze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P501
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, sterke basen en zuren. Alleen opslaan indien gestabiliseerd.
EG-Index-nummer 607-086-00-4
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,1 g/cm³
Smeltpunt −70 °C
Kookpunt 290 °C
Vlampunt 166 °C
Dampdruk (bij 150°C) 310 Pa
Onoplosbaar in water
log(Pow) 3,23
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

ToepassingenBewerken

Diallylftalaat is een ftalaat (ester van ftaalzuur) en wordt voornamelijk gebruikt als cross-linked monomeer bij polymerisatiereacties. Het vormt een belangrijk onderdeel van polyester-harsen en is hitte-bestendig (een zogenaamde thermoharder). Bij een dergelijke polymerisatie verhoogt de viscositeit van de stof tot ze uiteindelijk een heldere, onbuigbare vaste stof wordt.[2]

De polymeervorm van diallylftalaat wordt gebruikt bij de productie van laminaat en harsen en in verschillende elektronische apparaten, die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen en een hoge vochtigheidsgraad.[2]

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof kan gemakkelijk polymeriseren indien ze niet gestabiliseerd is, ook ten gevolge van verhitting of in aanwezigheid van een katalysator. Diallylftalaat vormt bij verbranding giftige koolstofoxiden (CO en CO2). De stof reageert met sterk oxiderende stoffen, zuren en basen.

De stof is irriterend voor de ogen en de huid. Inademing of inslikking van de vloeistof kan longoedeem veroorzaken. Bij langdurig of herhaald en intens contact kunnen er effecten op de lever optreden, met als gevolg weefselbeschadiging.

Externe linksBewerken