Lemma van Urysohn

In de topologie, een deelgebied van de wiskunde, wordt het lemma van Urysohn vaak gebruikt om continue functies met verschillende eigenschappen op normale ruimten te construeren. Het lemma is breed toepasbaar, omdat alle metrische ruimtes en alle compacte Hausdorff-ruimten normaal zijn. Het lemma wordt veralgemeend door (en meestal gebruikt in het bewijs van) de uitbreidingsstelling van Tietze.

Het lemma van Urysohn wordt soms wel het "eerste niet-triviale feit uit de puntenverzamelingtopologie" genoemd en is vernoemd naar de Russische wiskundige Pavel Urysohn.