Kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas

Het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas werd opgericht door een decreet van de Vlaamse regering uitgevaardigd in 2011.[1] Het was daarin de bedoeling voor de provincieraadsverkiezingen de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

StructuurBewerken

Dendermonde-Sint-Niklaas Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Oost-Vlaanderen Dendermonde
Sint-Niklaas
21
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Oost-Vlaanderen Dendermonde-Sint-Niklaas Dendermonde
Sint-Niklaas
9 17
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads-

Het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas maakt deel uit van de provincie Oost-Vlaanderen en omvat de arrondissementen Dendermonde en Sint-Niklaas.

Het is opgesplitst in twee provinciedistricten: Dendermonde en Sint-Niklaas.

Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 22 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 11 voor het arrondissement Dendermonde en 14 voor het arrondissement Sint-Niklaas van de 84 voor de hele provincie.

VerkiezingsresultatenBewerken

Federale VerkiezingenBewerken

Kamer van volksvertegenwoordigersBewerken

Tot en met 1991 werden voor de Federale Kamer zetels toegekend op het niveau van het arrondissement. De resultaten tot 1991 zijn dan ook opgesplitst over de twee arrondissementen Dendermonde en Sint-Niklaas. Voor de resultaten van 1995 en 1999 geldt dat tengevolge de kieshervorming van 1993 beide arrondissementen werden samengevoegd tot het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas. Vanaf 2003 werden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring Oost-Vlaanderen (zie daar).

Verkiezingsresultaten van 1894 tot 1991: Arrondissement DendermondeBewerken

Partij of kartel 1894[2] 1898 1900 1904 1908 1912 1914 1919 1921 1925
% Stemmen   |   Zetels % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4
Kath. Partij1 / Kath. Verb.2 72,971 3 55,521 2 66,361 3 67,971 2 68,991 2 71,781 3 66,631 3 53,821 2 35,942 2 52,492 3
LP 23,21 0 - 15,70 0 23,52 1 27,80 1 24,93 1 27,40 1 14,11 0 13,51 0 11,25 0
BWP - 7,65 0 - - - - 3,75 0 26,18 2 27,24 1 33,01 1
Frontpartij - - - - - - - 2,36 0 1,72 0 3,25 0
CVP1 / Christelijke Arbeiders2 - - 11,641 0 8,511 0 1,101 0 3,281 0 2,231 0 1,501 0 1,212 0 -
Diss. Katholieken - - - - - - - - 18,73 1 -
Anderen(*) - 36,83 1 6,29 - 2,11 - - 2,03 1,65 -
Opkomst 92,37 88,20 94,10 82,61 89,52 90,48
Blanco/ongeldig 2,64 2,45 2,81 4,02

(*)1898: Anderen (36,83%) / 1900: Onafhankelijken (6,29%) / 1908: Onafhankelijken (0,48%), Anderen (1,63%) / 1919: Rennaissance Nationale (2,03%) / 1921: Comm. de Justice (1,65%) /

Partij of kartel 1929[3] 1932 1936 1939 1946 1949 1950 1954 1958 1961
% Stemmen   |   Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4
Kath.Verb.1 / CVP2 49,681 2 50,501 2 44,831 3 45,431 3 57,962 3 51,432 2 59,172 3 52,012 2 58,602 2 52,712 2
LP1 / PVV2 12,721 0 8,451 0 12,551 0 14,171 0 8,221 0 13,761 1 11,311 0 13,141 0 10,221 0 10,532 0
BWP1 / BSP2 / BSP3 31,631 2 30,971 2 30,061 1 28,471 1 27,602 1 24,042 1 26,832 1 30,803 2 28,663 2 28,163 2
VC1 / CVV2 / Volksunie3 - - - - - 6,871 0 - 2,162 0 2,523 0 6,303 0
Communist1 / KPB2 0,671 0 - 1,831 0 - 6,222 0 3,902 0 2,692 0 1,902 0 - 1,732 0
Frontpartij1 / VNB2 / VNV3 5,291 0 10,081 0 7,342 0 10,713 0 - - - - - -
Rex - - 3,38 0 1,22 0 - - - - - -
Anderen(*) - - - - - - - - - 0,56
Opkomst 94,24 94,56 94,70 93,66 90,24 94,79 93,36 94,10 93,51
Blanco/ongeldig 3,99 2,34 5,10 5,77 3,56 3,96 4,94 4,57 4,76

(*)1961: Nationale Partij (0,56%) /

Partij of kartel 1965 1968[4] 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991
% Stemmen   |   Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4
CVP1 / CVP2 44,261 2 38,751 2 33,392 1 38,582 2 42,472 2 43,442 2 35,922 1 40,452 2 36,552 2 29,772 1
PVV1 / PVV2 15,121 1 14,261 0 17,072 1 19,811 1 16,322 1 20,322 1 22,872 1 17,642 1 18,302 1 20,022 1
BSP1 / BSP2 / SP3 26,951 1 28,711 1 27,822 1 22,811 1 22,152 1 19,482 1 18,203 1 21,283 1 22,643 1 19,883 2
Volksunie1 / VU2 11,341 0 16,391 1 19,571 1 17,152 0 17,242 0 12,542 0 16,282 1 12,922 0 13,442 0 9,742 0
AMADA1 / PVDA2 / PVDA3 - - - - 0,441 0 0,741 0 0,892 0 0,612 0 0,533 0 0,373 0
Vlaams Blok - - - - - 1,56 0 1,43 0 1,73 0 2,07 0 9,23 0
Agalev - - - - - - 3,00 0 4,64 0 5,65 0 5,91 0
ROSSEM - - - - - - - - - 5,07 0
Communist1 / KP2 / KPB3 / KPB4 2,331 0 1,901 0 2,142 0 1,663 0 1,383 0 1,934 0 1,414 0 0,554 0 0,463 0 -
SAP - - - - - - - 0,19 0 0,36 0 -
Opkomst 92,94 91,10 92,87 91,78 94,47 96,13 96,07 95,24 95,13 94,84
Blanco/ongeldig 6,28 6,79 7,70 7,98 6,19 6,87 6,46 5,92 5,47 5,98

Verkiezingsresultaten van 1894 tot 1991: Arrondissement Sint-NiklaasBewerken

Partij of kartel 1894[2] 1898 1900 1904 1908 1912 1914 1919 1921 1925
% Stemmen   |   Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4
Kath. Partij1 / Kath.Verb.2 75,461 4 40,241 2 75,911 4 74,281 3 74,791 3 78,101 3 71,131 3 57,351 3 45,072 2 63,422 3
BWP 4,39 0 5,69 0 5,82 0 - - - - 22,01 1 23,41 2 26,64 1
LP 17,98 0 - 17,06 0 19,25 1 24,38 1 21,90 1 25,66 1 8,41 0 8,13 0 5,68 0
Frontpartij - - - - - - - 10,76 0 4,72 0 4,26 0
Diss. Katholieken - 54,07 1 - - - - 3,21 0 - 16,73 0 -
Anderen(*) - - 1,21 6,46 0,84 - - 1,48 1,92 -
Opkomst 94,19 89,84 95,02 86,31 91,10 89,85
Blanco/ongeldig 3,27 3,20 2,17 3,43

(*)1900: Onafhankelijken (1,21%) / 1904: Onafhankelijken (6,46%) / 1908: Anderen (0,84%) / 1919: Anderen (1,48%) / 1921: Gemeentebelangen 1 (1,20%), Gemeentebelangen 2 (0,72%) /

Partij of kartel 1929[3] 1932 1936 1939 1946 1949 1950 1954 1958 1961
% Stemmen   |   Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4
Kath.Verb.1 / CVP2 55,231 2 55,421 3 49,041 2 47,751 2 65,802 3 60,712 3 67,022 3 57,972 3 64,012 3 56,582 3
BWP1 / BSP2 / BSP3 26,081 2 27,311 1 28,051 1 25,501 1 24,782 1 24,362 1 25,522 1 30,503 1 27,573 1 27,563 1
LP-PL1 / PVV2 8,071 0 6,591 0 6,201 0 11,351 0 4,001 0 7,911 0 5,531 0 5,951 0 5,451 0 7,042 0
VC1 / CVV2 / Volksunie3 - - - - - 4,261 0 - 4,572 0 2,983 0 7,693 0
Communist1 / KPB2 0,691 0 0,45 0 1,091 0 - 3,522 0 2,772 0 1,942 0 1,022 0 - 1,132 0
Frontpartij1 / VNB2 / VNV3 9,931 0 10,221 0 10,162 1 14,733 1 - - - - - -
Rex - - 4,87 0 0,67 0 - - - - - -
Anderen(*) - - 0,59 - 1,90 - - - - -
Opkomst 93,09 94,04 93,83 92,67 91,52 95,12 93,69 93,65 92,92
Blanco/ongeldig 4,08 2,12 5,00 5,21 3,18 4,01 4,02 4,46 5,01

(*)1936: Diss. Vlaams-nationalisten (0,59%) / 1946: UDB (1,58%), Onafhankelijken (0,32%) /

Partij of kartel 1965[5] 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991
% Stemmen   |   Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4
CVP1 / CVP2 45,411 2 41,801 2 41,992 2 45,082 2 47,322 2 46,042 3 32,032 1 35,222 2 32,652 1 28,442 1
BSP1 / BSP2 / SP3 22,361 1 22,901 1 21,882 1 19,991 1 20,542 1 20,062 1 22,913 1 25,163 1 24,483 2 19,213 1
PVV1 / PVV2 11,311 0 10,371 0 10,092 0 11,131 0 9,942 0 13,872 0 17,752 1 15,382 0 16,002 0 15,702 1
Volksunie1 / VU2 19,601 1 23,711 1 24,401 1 20,522 1 19,942 1 14,542 0 17,142 1 13,432 1 14,272 1 9,742 0
AMADA1 / PVDA2 / PVDA3 - - - - 0,731 0 1,141 0 1,242 0 0,982 0 1,043 0 0,523 0
RAL1 / SAP2 / REGEBO3 - - - - 0,291 0 0,381 0 0,351 0 0,202 0 0,482 0 0,303 0
Vlaams Blok - - - - - 2,00 0 2,58 0 2,97 0 3,74 0 14,31 1
Agalev - - - - - - 3,83 0 6,22 0 6,96 0 6,83 0
ROSSEM - - - - - - - - - 4,62 0
Communist1 / KP2 / KPB3 / KPB4 1,311 0 1,231 0 1,642 0 1,983 0 1,243 0 1,994 0 1,234 0 0,444 0 0,393 0 -
PMO - - - 1,30 0 - - - - - -
Anderen(*) - - - - - - 0,92 - - 0,34
Opkomst 92,56 90,81 92,65 91,63 95,04 96,22 96,20 95,52 95,25 94,85
Blanco/ongeldig 6,13 6,77 7,12 7,14 5,53 6,73 5,73 5,22 4,61 4,76

(*)1981: Udrt/RA (0,92%) / 1991: B.E.B. (0,34%) /

Verkiezingsresultaten van 1995 tot 1999: Kiesarrondissement Sint-Niklaas-DendermondeBewerken

Partij of kartel 1995[6] 1999
% Stemmen   |   Zetels % 6 % 6
VLD 21,29 2 23,71 1
CVP 28,68 2 21,72 1
Vlaams Blok 14,04 1 17,51 1
SP 17,47 1 13,70 1
Agalev 6,53 0 10,71 1
VU1 / VU&ID2 7,741 0 9,702 1
PVDA-AE 0,60 0 0,51 0
Vivant - 1,83 0
BANAAN 1,18 0 -
Anderen(*) 1,57 0,61
Opkomst 93,37 93,66
Blanco/ongeldig 6,13 4,71

(*)1995: W.O.W. (0,73%), VVP (0,29%), B.E.B. (0,2%), D.S.A. (0,2%), N.W.P. (0,15%) / 1999: W.O.W. (0,38%), PNPb (0,23%) /

  Zie Kieskring Oost-Vlaanderen voor uitslagen vanaf 2003