Hoofdmenu openen

Jurjen Balthasar (Zwickau, 1607 - Leeuwarden, 1670) was een bronsgieter en klokkengieter.

Jurjen Balthasar was in de periode 1651-1670 te Leeuwarden werkzaam als klokkengieter en leverde veel klokken in o.a. de provincie Friesland. Hij was de opvolger van klokkengieter Jacob Noteman. Hij was getrouwd met Elske Folraets en werd opgevolgd door Petrus Overney.

Klokken (selectie)Bewerken

Jaar Plaats Bouwwerk Beschrijving
1652 Hogebeintum Kerk van Hogebeintum Diameter 81 cm
1653 Grouw Sint-Pieterkerk Diameter 56,9 cm
1653 Holwerd Sint-Willibrorduskerk Diameter 146,3 cm. Op de klok staan wapens van de familie Aylva, medaillons met musicerende engelen en een afbeelding van Abrahams offer[1]
1654 Peins Sint-Gertrudiskerk Diameter 93 cm
1656 Witmarsum Koepelkerk Diameter 118 cm. Tekst: Tot Witmarsum hangh ick in de toorn. Men geluit kan men verre hooren. Een ider vier mack ick bekent. Alsvierwerck my den hamer brenckt. Dooden te belvden is my werck. De leewendigh roep ick tot Gods Kerck. Ick roeps om Godt te bidden aen. Doch hert en stem moet verder gaen.[2]
1658 Augsbuurt Kerk van Augsbuurt De klok werd in 1917 vervangen door een klok van klokkengieterij Van Bergen. Deze klok werd in 1943 door de Duitse bezetter gevorderd en omgesmolten.[3]
1659 Morra Sint-Johanneskerk Diameter 85,5 cm
1660 Kantens Kerk van Kantens Diameter 100 cm
1660 Tolbert Kerk van Tolbert Diameter 106,2 cm
1661 Leeuwarden Waalse Kerk Diameter 60,5 cm
1662 Bergum Kruiskerk Diameter 119,5 cm
1662 Irnsum Sint-Marcuskerk
1663 Berlikum Koepelkerk Diameter 144 cm. Gewicht 1900 kg. Tekst: De wonder groote naeme mijn is de musyck der engelyn en de als my reakt de bengel myn soo geve ick myn geluijt daeryn. De klok werd in 1798 verkocht en hangt in de Konkordienkirche te Mannheim.[4]
1664 Britsum Johanneskerk Diameter 99 cm
1668 Oosternijkerk Sint-Ceciliakerk Diameter 108 cm. In 1909 door Van Bergen opnieuw gegoten.