Idempotent element

Een idempotent element in een magma is een element waarvoor geldt:

In een algebraïsche structuur met een neutraal element, zoals een groep, is het neutrale element idempotent. In een groep is het neutrale element ook het enige idempotente element. Een algebraïsche structuur kan verschillende idempotente elementen hebben.

De naam idempotent komt ervan dat alle machten van gelijk aan zelf zijn.

Voorbeelden bewerken

 
en
 
  • In de verzameling van de natuurlijke getallen getallen met de bewerking vermenigvuldigen zijn 0 en 1 beide idempotente elementen.
 
 

Overige bewerken

Idempotentie met betrekking tot algebraïsche structuren is dezelfde eigenschap als hier beschreven, maar behalve voor individuele elementen ook gedefinieerd voor de verzameling   in zijn geheel of voor een deelverzameling daarvan. Een deelverzameling   heet idempotent wanneer voor alle elementen in   geldt dat zij idempotent zijn.

Een absorberend element in een magma   is een element   met de eigenschap dat voor alle   geldt:

 

Een absorberend element is idempotent.