Hoogtelijn (driehoek)

meetkunde

Een hoogtelijn in een driehoek is een rechte die door een van de hoekpunten gaat en loodrecht op de tegenoverliggende zijde staat. De drie hoogtelijnen van een driehoek gaan door één punt, het hoogtepunt van de driehoek. De oppervlakte van een driehoek kan uitgedrukt worden met behulp van een hoogtelijn. De oppervlakte is gelijk aan de helft van het product van de lengte van een hoogtelijn (van hoek tot eventueel verlengde zijde) en de bijbehorende zijde.

Hoogtelijn in een rechthoekige driehoek

De lengte van de hoogtelijn   vanuit hoekpunt A is gegeven door

 

waarbij R de straal van de omgeschreven cirkel is,   de oppervlakte van driehoek ABC, en A, B en C de hoeken van die driehoek.

Ook geldt de formule

 

waarin r de straal van de ingeschreven cirkel is.

Met de stralen  ,   en   van de aangeschreven cirkels geldt