Gebruiker:Antoine.01/Archief2019

Stop.png
Gelieve op deze pagina geen opmerkingen te plaatsen!
Emblem-important.svg Dit is een archiefpagina van gebruiker:Antoine.01
Stop.png
Main PageWimpel Utrecht.png
En-velop bleu.png Laatste bericht van Antoine.01

Netherlands stub.svg

Interieur, kluisdeur in de pastorie - Zuidhorn - 20414414 - RCE.jpg Archief:2019

Buitenhuizen aan de VechtBewerken

Beste Antoine, ik heb de laatste buitenhuizen aan de Vecht aangemaakt. Tevens Sjabloon:Navigatie buitenplaatsen Utrechtse Vecht ontdaan van plaatsnamen (of allemaal of geen enkele plaatsnaam). Ook heb ik de buitenhuizen op naam gesorteerd. groet Japiot (overleg) 27 jan 2019 12:47 (CET)

Ha Japiot, Dankjewel! Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 27 jan 2019 18:13 (CET)

Spaties eruit, spaties erin bij subkopjes resp. kopjesBewerken

Hai Antoine.01

Ik vroeg me af wat het nut was van deze bewerking op de pagina over "Vijfheerenlanden". Daar waar kopjes werden getiteld met:

  • ==⟨Koptitel⟩== werden spaties ingevoegd;
    • zodat er == ⟨Koptitel⟩ == in de wikibrontekst kwam te staan;
  • en daar waar subkopjes stonden in de vorm === ⟨Subkoptitel⟩ ===
    • werden de tussenliggende spaties juist verwijderd zodat er ===⟨Subkoptitel⟩=== kwam te staan.

Behalve de vragen die het oproept waarom er bij 'eerste niveau'-kopjes spaties in gevoegd werden, en bij 'tweede niveau'- of 'sub-kopjes' ze juist te verwijderen (het tegenovergestelde te doen), is ook het netto effect op de getoonde tekst die lezers van het artikel zien ook 0 (geen verschil). Voor het invoegen van spaties is t.b.v. de leesbaarheid van de wiki-brontekst misschien nog een lans te breken, maar de consistentie lijkt een beetje zoek, het sorteert geen enkel merkbaar effect voor de lezer en kan als BTNI worden aangemerkt.
Samengevat dus:

  1. Wat is de primair bedoeling van deze bewerken en/of waarom is daar een wenselijkheid of zelfs noodzaak toe?
  2. Waarom precies de tegenovergestelde actie t.a.v. verwijderen of invoegen van spaties of whitespaces bij kopjes resp. subkopjes ;
  3. Kun je uitleggen waarom dit geen BTNI-bewerkingen zijn en/of (waarom/daarom) legitieme bewerkingen zijn?

Mogelijk dat er een klip en klare, volledig legitieme reden is die ik over het hoofd zie – AGF, nietwaar? – maar dan laat ik me graag uitleggen over het hoe en waarom. Met vriendelijke groet, -- martix (overleg) 11 feb 2019 04:15 (CET)

Beste Martix,
Het had beter geweest op 24 januari 2019 toen ik "Commonscat Vijfheerenlanden" had toegevoegd omdat toen mee te nemen, het geen ik meestal doe als ik iets toevoeg om dan tevens de spaties mee te pakken. In het verleden haalde ik juist de spaties weg om zo webruimte te winnen was mijn gedachte, dit dan gerekend over de vele lemmata op Wikipedia. Echter werd ik toen op mijn vingers getikt dat er regels zijn opgesteld m.b.t. het spatie gebruik (ofwel de opmaak). Vandaar ik dit geregeld ben gaan doen als ik een aanpassing aan een lemma verricht om dit dan tegelijk mee te nemen zonder daarbij de ander op de vingers te tikken waarom men dit heeft nagelaten te doen, terwijl hiervoor richtlijnen zijn opgesteld (vandaar dus die aanpassing)! Tevens zag ik ook dat de meesten als er drie streepje nodig zijn deze laten aansluiten, dit terwijl achteraf blijkt hier ook een spatie wordt aangegeven zie ik nu pas (hier). Dus kennelijk houden velen zich niet aan de richtlijnen en doen maar wat of zijn hiervan niet op de hoogte, maar men verlangt op Wikipedia wel uniformiteit!? Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 11 feb 2019 22:50 (CET)
Hi Antoine.01, het is inderdaad waar dat uniformiteit/consistentie wordt nagestreefd (primair binnen het gehele artikel, secundair wikipedia-breed/m.b.t. alle artikelen onderling). Het is daarbij onmogelijk om direct alle conventies, standaarden, richtlijnen en houvasten (geschreven, laat staan 'ongeschreven regels') te kennen. Sommige veranderen ook over tijd, of zijn mogelijk (zoals ik al duidde) niet eens beschreven maar gaandeweg ontstaan (of verlaten). Enige houvast is hier te vinden, en hoewel al een aardige tijd actief, vroeg ik zelf onlangs ook nog om houvast en duiding. Wanneer (– in meer of mindere mate – nieuwe, maar ook meer ervaren) gebruikers ergens steekje laten vallen kunnen sommige andere collega's helaas wel eens onvriendelijk – tot buitengewoon ongepast – uit de hoek komen met reacties waar de honden geen brood van lusten. (Dat is jammer omdat het nieuwe aanwas van schrijvers erg kan afschrikken). Vanwege het WP:AGF-beginsel vroeg ik dan ook om jouw bewerking toe te lichten (persoonlijk vind ik spaties tussen de '=' tekens en de gehele titel van de kopjes beter leesbaar in de wiki-brontekst, en ik meen dat dát ook de standaard is, maar waar de kopjes eenmaal zijn gemaakt, verander ik ze (wegens BTNI) niet meer. Ik meen dat (onder meer) RomaineBot dat soort spatie-aanpassingen (ook op andere plekken, bijvoorbeeld – maar niet alleen – tussen '*/#' en 'tekst' in bulletpoint- of genummerde lijstjes in het gehele artikel 'herformatteerd', wanneer die bot (automatisch) sjabloonparamters gaat invullen (meestal datums bij bron- en nominatie-sjablonen die net vers geplaatst zijn – dan nemen die alsook sommige andere bots dat soort opmaak-kwesties ook meteen mee, maar alleen als de bots toch al wezenlijke taken/wijzigingen of aanvullingen in het artikel heeft te doen (die door het plaatsen van sjablonen en/of misschien sommige tags) getriggerd worden.
Hoe dan ook: ik heb geen bezwaar tegen de bewerking, ik was nieuwsgierig naar de reden waarom bij geneste of sub-kopjes spaties werden weggehaald, en ze werden ingevoegd bij ongeneste kopjes. Wat verder ook de richtlijn precies zal zijn, ben ik er vrij zeker van dat die dezelfde 'opmaak'/conventie op *alle* kopjes op alle niveaus betrekking zullen hebben omwille van consistentie. Verder stoorde de bewerking me niet, en ga ik die wegens BTNI ook niet terugdraaien of nog verder aanpassen (zoals bijvoorbeeld spaties invoegen bij subkopjes; om dezelfde reden verander ik het ook niet in bestaande artikelen waar ik iets anders bewerk). Afsluitend: pas wel een beetje op met het plegen van zulke bewerkingen die voor het eindresultaat van de tekst zoals de lezer die te zien krijgt niet uitmaken, omdat andere gebruikers met de conventies en voorschriften in de hand dat kunnen interpreteren als 'veelvuldige BTNI-bewerkingen' en je dan wegens dergelijke (non-)issues persona non grata ((willen) laten) verklaren. Met vriendelijke groet en veel edit-plezier -- martix (overleg) 12 feb 2019 14:02 (CET)
Ha Martix, Dit heb ik pas nog op Wikipedia genoemd het geen jij nu aanhaalt en waar je volkomen gelijk heb, dat het heel wat vergt om alle gebruiken van Wikipedia te kennen. Persoonlijk denk ik dat hier ook niet het probleem inzit het niet kennen van al de gebruiken. Meer in het feit dat mensen elkaar om de oren slaan voor luttele zaken, waarbij vaak ook nog blijkt dat ieder zijn eigen regels daarbij hanteert zonder te weten welke nu echt gelden. Want zoals je zelf al laat weten hebben deze streepjes geen enkele invloed op het geen gelezen word op Wikipedia. Ik zou me dit voor kunnen stellen als dat wel zo zou zijn omdat de tekst veranderd is of de zichtbare opmaak van het lemma, ja dan zou er een reden kunnen zijn om je druk te maken. Plus mijn gedachte is dat het geen wat direct leesbaar is, als het geen wat pas zichtbaar wordt als je op bewerken drukt toch enige uniformiteit/consistentie moet hebben volgens Wikipedia, en dat niet iedereen maar wat doet. Maar daarbij blijkt geregeld dat men zich daar minder druk om maakt. Want om een paar voorbeelden te noemen het geen ik al eerdere keren heb genoemd, namelijk dat Wikipedia verlangt dat er in een lemma een aantal bronnen dienen te zijn opgenomen. Nieuwkomers zien om dat feit geregeld dat hun lemma wat geen bronnen heeft, dat het daarom vrijwel direct op "Wikipedia:Te beoordelen pagina's" wordt geplaatst met de vermelding erbij dat het geen bronnen heeft. Dit terwijl er honderdtal lemmata zijn waar bronnen van ontbreken, maar waar vervolgens niet op gereageert word zoals bijvoorbeeld (hier) een lemma van 2004 waar ik dan een externe link heb geplaatst, of (hier) uit 2007. Of het feit dat er gewoon linken in het lemma wordt geplaatst zonder de attributen erbij, wat dus onvolledige is en ook nog een lelijke uitstraling heeft van het betreffende lemma zoals (hier) bijvoorbeeld, en wat ik dan vervolgens maar aanpas. Het zou dan in mijn optiek fijner zijn als men hier meer aandacht aan zou geven of druk over maakt i.p.v. dat er streepjes zijn verplaatst. En het geen je noemt "dat het nieuwe aanwas van schrijvers erg kan afschrikken" de soms botte reacties die er richting hun gedaan wordt, ja dat zal er zeker niet toe bijdragen om op Wikipedia te willen vertoeven (dus ook daar moet ik je gelijk ingeven). Mede ook dat er vaak niet eens een helpende hand hun richting opgaat of een welkoms sjabloon wordt geplaatst waarin tevens al wat richtlijnen staan waarmee men aan de slag kan gaan. Al de energie die gestoken wordt om elkaar om de oren te slaan zou beter gebruikt kunnen worden om elkaar te helpen, wat een andere Wikipedia zouden we dan krijgen! Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 14 feb 2019 00:09 (CET)

We hebben je inbreng over communicatie op Wikipedia nodig.Bewerken

Hallo!

Mijn naam is Trizek. Ik werk bij de Wikimedia Foundation, de organisatie die Wikipedia host.

Momenteel vragen we mensen hoe zij op de wiki's communiceren. Ons doel is om de communicatiemiddelen te verbeteren.

Je hebt een overlegpagina op Wikipedia gebruikt om een discussie te beginnen of een bericht achter te laten. We zouden graag willen weten hoe je dit hebt ervaren.

Zou je de overlegpagina willen bezoeken? Daar worden vijf vragen gesteld. Zou je deze vragen zo goed mogelijk willen beantwoorden? We willen weten wat er goed en minder goed is aan de huidige systemen. We willen graag je mening weten over wat we zouden moeten verbeteren of juist zo laten.

We hebben je mening hard nodig en waarderen deze zeer.

Hartelijk dank voor je hulp! Trizek (WMF) 1 apr 2019 14:55 (CEST)

Theater KikkerBewerken

Beste Antoine,

Enige tijd geleden heb ik de pagina over Theater Kikker gewijzigd. De pagina bevat verouderde informatie. Het proeflokaal waarover gesproken wordt, bestaat bijvoorbeeld niet meer. Wel zijn er genoeg andere feiten over Theater Kikker te vertellen. Daarom zou ik graag deze pagina willen wijzigen. Ik hoop dat je hiermee akkoord gaat.

Met vriendelijke groet, Lisa – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.100.153.42 (overleg) · 27 mei 2019 12:58‎ (CET) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Ha Lisa, Het staat een ieder vrij om toe te voegen of te veranderen/verbeteren want daar is Wikipedia juist opgericht, namelijk op samenwerken. Maar er zijn wel voorwaarden waaraan voldaan moeten worden, namelijk dat je bronnen erbij plaatst waaruit blijkt dat het geen je toevoegt of veranderd wel klopt! Op 10 apr 2019 had ik al het welkom sjabloon geplaatst op je overlegpagina, hierin vindt je richtlijnen hoe je te werk te kunt gaan op de encyclopedie. Ik zie dat een collega jouw op je overlegpagina ook wijst dat je zonder motivering een passage verwijdert hebt, het geen niet de bedoeling is. Ik zou zeggen leest eerst (dit) nog even, zodat je weet hoe je te werk kunt gaan. Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 27 mei 2019 14:46 (CEST)

Admiraal de Ruyterweg (Rotterdam)Bewerken

Hoi Antoine.01, bedankt voor je hulp bij het artikel Stroveer, een perfecte samenwerking vind ik. Ik neem aan dat jij een Rotterdammer bent, wat bij mij niet helemaal het geval is. Ik ben wel in Rotterdam naar school gegaan maar woon nu heel ergens anders.

Nu heb ik een vraagje over het artikel Admiraal de Ruyterweg (Rotterdam), dat jij hebt aangemaakt. Jij schrijft: "De Admiraal de Ruyterweg loopt van de (kruising) Dirk Smitsstraat, Goudse Rijweg en Vondelweg naar de Admiraal de Ruyterbrug over de Rotte". Wanneer ik boven bij de coördinaten op (Kaart) klik, zie ik daar tot mijn verbazing dat de tweebaansweg nog verder dan deze kruising de naam Admiraal de Ruyterweg draagt en pas daar, waar het een eenbaansweg wordt, in Goudse Rijweg overgaat. Ook bij OpenStreetMap is dat het geval. Bij Google Maps is het, zoals jij beschrijft. Maar daar heet de Dirk Smitstraat niet meer zo, maar Van der Werffplaats. Heel verwarrend! Is daar zoveel veranderd of zijn de kaarten fout, weet jij hoe dat precies zit? Groeten, Wilrooij (overleg) 16 jul 2019 17:06 (CEST)

Ha Wilrooij, Graag gedaan en nee ik ben geen Rotterdammer maar een ras-Utrechter waar ik bijna een halve eeuw heb gewoond! Wat betreft de "Admiraal de Ruyterweg", als je daar onvolkomenheden in ziet staan, dan staat het je vrij dat te veranderen. Wikipedia is tenslotte een samenwerkingsproject, althans dat zou het moeten zijn maar is dat helaas niet altijd zo (maar voor mij is je hulp meer dan welkom)! Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 16 jul 2019 18:27 (CEST)
Maar hoe weet jij dan dat daar klinkers liggen en hoe lang de straat is, als je geen Rotterdammer bent? Ja, ik zal proberen er achter te komen. Groeten en bedankt, Wilrooij (overleg) 16 jul 2019 18:45 (CEST)
Onder andere via Google kun je dat zien. Maar in het lemma wordt niet gesproken over klinkers maar asfalt het geen je ook (hier) via Google kunt zien! Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 16 jul 2019 19:02 (CEST)

Pssst...Bewerken

Sjabloon:Afzender. Makkelijkste manier om een vergeten afzender toe te voegen. The Banner Overleg 29 jul 2019 17:07 (CEST)

Bedankt! Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 29 jul 2019 17:09 (CEST)

LierenBewerken

Ik maak vrijwel altijd gebruik van de visuele bewerker. Daardoor komen dingen soms anders te staan in de brontekst/wikicode. Omaylie (overleg) 2 aug 2019 19:17 (CEST)

Aha vandaar, dus dat betekend dat je alert moet blijven met het werken met de visuele bewerker die het aan de ene kant eenvoudiger maakt maar toch ook weer niet blijkt!? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 2 aug 2019 22:24 (CEST)

"Orgelbau"-categorieën op CommonsBewerken

Prima dat je de discussie verplaatst, maar je linkt zelf op je Commons-overlegpagina naar deze overlegpagina, dus met uitroepteken roepen dat deze discussie hier niet hoort is een beetje makkelijk scoren. Eissink (overleg) 25 aug 2019 15:45 (CEST).

Verplaatste bewerkingenBewerken

Beste Antoine.01,

In het verleden heb je bewerkingen gedaan op pagina's die op een volglijst staan. Ter verbetering van de kwaliteit van Wikipedia zijn de nog niet goedgekeurde artikelen van deze volglijst verplaatst naar de naamruimte van de aanmaker. Als je vindt dat een of meer van deze pagina's wel in de hoofdnaamruimte passen, kan je via deze pagina een verzoek daartoe aan de moderatoren doen.

Met vriendelijke groet, RonnieBot (overleg) 11 sep 2019 07:05 (CEST)

MaximaparkBewerken

Waarom is mijn bewerking teruggedraaid? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 46.29.240.226 (overleg · bijdragen) 12 sep 2019 08:24‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Beste anonieme gebruiker. Op de allereerste plaats bedankt voor het herstellen van de dode link van de website Máximapark van de gemeente Utrecht. Ik zie dat op uw overlegpagina mijn collega u het een en ander al heeft uitgelegd m.b.t. uw vraag. Ja inderdaad Wikipedia is een encyclopedie maar er moet ook worden opgemerkt dat promo zoals "Vrienden van het Máximapark" of wat dan ook niet kan. Vandaar ik al op uw overlegpagina heb gewezen om eerst het sjabloon wat boven staat te lezen zodat u weet hoe te bewegen op Wikipedia! Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 12 sep 2019 18:35 (CEST)

Ferdinand Bolstraat 8Bewerken

Ferdinand Bolstraat 8 volgens mij hoeft commonscat niet meer door de koppeling via wikidata (zie linker kolom, andere projecten. Of?????Ceescamel (overleg) 6 okt 2019 16:52 (CEST)

Ha Ceescamel, Dit wist ik niet bedankt (sinds wanneer is dat ingevoerd)? Dit is wel makkelijker zo! Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 6 okt 2019 18:20 (CEST)
Antoine; geen idee van de datum; ik zat ook die commonscats steeds op te voeren, toen mijn ogen er ineens op vielen. Ik neem commonscat alleen nog op als er nog geen wkidata-item (ook in de linkerkolom, zag ik gisteren) is.Ceescamel (overleg) 6 okt 2019 18:42 (CEST)
Ja dat hoef dan in het vervolg niet meer om de commonscat in het lemma zelf te plaatsen, maar inderdaad enkel nog wel als er geen wkidata-item is! Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 6 okt 2019 22:44 (CEST)

Wat was er fout?Bewerken

Beste Antoine,

Bedankt voor deze "fix", maar wat heb ik "verkeerd" gedaan? De zgn meme ken je toch wel? Do not fix if it's not broken.
Toch een bedankje gegeven, want je intenties zijn ongetwijfeld goed :-). Collegiale groeten, Klaas `Z4␟` V:  18 okt 2019 13:06 (CEST)
Beste KlaasZ4usV, Ik zou liever willen vragen wat ik fout doe? Het is namelijk maar een link dus heb ik de "s" verwijderd. En de betreffende site is in het Engels, dus heb er "en" voor geplaatst. En toen ik toch bezig was gelijk het woordje op verwijderd omdat verwacht mag worden dat men weet dit op de betreffende website aan te zullen treffen en dan is een "-" genoeg!? Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 18 okt 2019 13:18 (CEST)
Nooit gehoord van bij twijfel niet inhalen zeker? Goedemorgen. Klaas `Z4␟` V:  19 okt 2019 13:12 (CEST)
Ik weet niet waarop dit gebaseerd is dat er twijfel zou zijn? Want als ik zie dat er staat "links" terwijl het maar een "link" betreft, dan is het dus niet meer dan logisch om deze "s" zonder veel ophef weg te halen (hierbij was er dus geen enkele twijfel voor mij)! Ook als ik zie dat het duidelijker is als er voor een Engelse site "en" ervoor gezet wordt het geen wat veelvuldig toegepast wordt op Wikipedia, omdat dan ook gelijk mee te nemen. En in tegenstelling tot wat nu gebeurt dit dan te veranderen zonder hier ophef over te maken. Dit had trouwens ook niet plaatst gevonden indien geen correctie nodig was geweest. Ik dacht toch echt dat Wikipedia een oproep doet van samenwerken, maar krijg vaak eerder de indruk van het tegenovergestelde!? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 19 okt 2019 16:42 (CEST)
En dat verwijt je mij terwijl ik hier juist met je overleg - wat ik eigenlijk niet eens mag... -??? Ik ben een van de eersten die vindt dat we meer samen moeten werken en overleggen inplaats kibbelen is m.i. een uitstekend hulpmiddel. BTNI houdt meer in verbeter niets wat niet fout is.
Een plezierige voortzetting van dit weekeinde, Antoine, Klaas `Z4␟` V:  20 okt 2019 12:47 (CEST)
Ik dacht enkel goed te doen door het geen ik zag wat niet correct was te corrigeren. Hierop kwam een vraag van jouw kant waarin je vroeg van wat je verkeerd deed en heb met een wedervraag hierop gereageerd van wat ik verkeerd deed. Nu daar is deze discussie uit voortgekomen en ben blij te horen dat je ook samenwerking op prijst stelt. Ik sluit daarom af met het geen waar jij ook van uitgaat bij mij dat ook jouw intenties ongetwijfeld goed zijn. Ook nog een goede voortzetting van dit weekend KlaasZ4usV, Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 20 okt 2019 13:41 (CEST)

Duim omhoog Klaas `Z4␟` V:  21 okt 2019 11:38 (CEST)

hoofdbetekenisBewerken

hallo Antoine, Ik zie dat je Leiden in Dolly Bouwmeester hebt veranderd in Leiden (hoofdbetekenis). Wat is daar handig aan? ChristiaanPR (overleg) 9 nov 2019 06:22 (CET)

Beste ChristiaanPR, het heeft niets met handigheid vandoen enkel met wat is afgesproken met elkaar. In 2017 is mij die vraag ook gesteld en valt (daar) na te lezen van waarom! Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 9 nov 2019 12:11 (CET)
dag Antoine. De reden die daar wordt gegeven is dat het puur is voor de controle achter de schermen. Jij vindt het kennelijk niet goed om uit te leggen wat daarmee wordt bedoelt. Dat kan. Het is voor mij nu zo dat je het doet, omdat het mag. ChristiaanPR (overleg) 9 nov 2019 13:58 (CET)
Ah, ik dacht dat er in 2012 voor was gekozen omdat het wenselijk was, dit zodat er duidelijkheid is waar de verwijzing echt naar toe moet verwijzen? Dus bijvoorbeeld naar Rotterdam en niet naar Rotterdam (gemeente) wat weggenomen word als de "Modificatie Amsterdamconstructies" word toegepast! Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 9 nov 2019 14:14 (CET)
Wij zijn het niet met elkaar eens. wat weggenomen wordt als de "Modificatie Amsterdamconstructies" wordt toegepast ChristiaanPR (overleg) 9 nov 2019 16:33 (CET)
Oké dat kan ik begrijpen, daar ik het niet duidelijk heb verwoord zie ik. De Amsterdamconstructies is feitelijk als er geen doorverwijspagina is gebruikt maar er wel een of meerdere betekenissen van zijn wat bijvoorbeeld een plaats betreft. Wat ik bedoel is dat als er enkel Rotterdam staat je niet kunt weten of er nu de stad Rotterdam of eigenlijk de gemeente Rotterdam word bedoelt. En van de veronderstelling uitgaan dat iedereen dat wel zou weten blijkt niet altijd het geval te zijn. Want als er bijvoorbeeld het inwonertal vermeld word voor een bepaalde stad er dan van tijd tot tijd te veel mensen vermeld worden als die er daadwerkelijk wonen, enkel omdat men van plaats de stad de gemeente met al zijn bijbehorende plaatsen rekent. Om dan vervolgens weer te zien dat hierop vaak boos gereageert word naar de mensen toe die dat kennelijk niet goed hadden begrepen? Dit alsook het geen ik in 2017 noemde dat het bij mij ook vaak werd aangepast, er toen vanuit ben gegaan dat het zo de bedoeling is! Maar op Wikipedia ben je daar niet zeker van, daar de een dit roept en de ander weer totaal iets anders. Mooi zou het daarom zijn dat er meer duidelijkheid is waar iedereen zich dan vervolgens aan dient te houden. En mochten er zaken toch over het hoofd worden gezien, dit dan zonder hier veel ophef over te maken het voor die ander te verbeteren uitgaande van de stelregel die Wikipedia hanteert, van de goede bedoeling van die ander uit te gaan (mits er uiteraard aantoonbaar is dat dit niet zo is). Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 9 nov 2019 19:05 (CET)

Tip: Internet ArchiveBewerken

Beste Antoine.01, een tip naar aanleiding van deze bewerking: wanneer je een bestaande externe link als bron in een artikel plaatst, is het verstandig om ook even na te gaan of de gelinkte pagina al in het Internet Archive is opgenomen. Regelmatig is dat namelijk niet zo, wat niet handig is als de gelinkte pagina om de een of andere reden van het web is verdwenen en InternetArchiveBot de dan dode link probeert te repareren.
Of een bestaande pagina al is gearchiveerd, kun je checken door de url in te voeren in het zoekveld van de Wayback Machine (hier). Is de pagina al opgenomen, dan verschijnt (een overzicht van) de gearchiveerde versie(s) (vb.), maar als dat nog niet zo is, krijg je de melding dat de pagina live op het web te vinden is en de mogelijkheid om de pagina alsnog in het archief te plaatsen ("Save this url in the Wayback Machine"). Kies je daarvoor, dan kan het overigens soms wel even duren voordat het resultaat van die handeling zichtbaar is. Zie hier voor meer informatie.
Het werkt niet altijd: sommige websites staan archiveren niet toe en gearchiveerde webpagina's kunnen op verzoek verwijderd worden (zie hier bij "Why isn't the site I'm looking for in the archive?" en "How can I exclude or remove my site's pages from the Wayback Machine?"). Dat weerhoudt mij er echter nooit van om het toch te proberen.
Met vriendelijke groet, Wutsje 22 nov 2019 20:11 (CET)

Ha Wutsje, bedankt voor de tip alsook de uitleg! Ik ga ernaar kijken gezien de mogelijkheid bestaat als ik het goed begrijp om een website voor de toekomst veilig te stellen om deze alsnog terug te kunnen halen ondanks dat die verwijderd is. Uitzondering hierop is dus een website die het archiveren niet toestaat of waar men verzoekt om verwijdering, maar je geeft aan om het toch te proberen?
Vr. gr. en een goed weekend toegewenst, Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 23 nov 2019 00:07 (CET)
Ja. Ik zit net te kijken en het gekke is: eerder vanavond was de pagina die ik als voorbeeld noemde gearchiveerd, maar zonet vroeg IA me nou juist weer "Save this url in the Wayback Machine"? - en hier lees ik dan weer dat er al zes captures zijn. Wat er precies aan de hand is, weet ik ook niet (doorgaans is IA niet zo nukkig). Wutsje 23 nov 2019 00:17 (CET)