Deze bot maakt gebruik van AWB en wordt beheerd door Gebruiker:Romaine en houdt zich hoofdzakelijk bezig met allerlei onderhoudstaken. Dit kunnen o.a. zijn:

 • Aanpassingen ten behoeve van de naamgeving van sjablonen voor overzichtelijke en uniforme naamgeving (semi-automatisch);
 • Het toevoegen van datums aan geplaatste sjablonen die een datum behoeven;
 • Linken naar doorverwijspagina's aanpassen (semi-automatisch);
 • Categorie-hernoemingen bij echt foute categorienamen of verzoeken moderator;
 • Categorie toevoegingen;
 • Omzetting van tabellen in html-code naar wiki-code;
 • Van alles wat er maar langs komt aan onderhoudswerkzaamheden en (semi-)automatisch gebeuren kan;
 • En aanpassingen waar ik een ander bij kan helpen.Mocht het ergens onverhoopt fout gaan of een vraag rijzen, laat dan een berichtje achter op Overleg gebruiker:Romaine met uitleg wat er waar fout gaat of waar je iets over weten wilt.

Tekst

Let op: deze bot plaatst geen nominatie- en feit-sjablonen, maar voegt alleen een datum toe aan het betreffende sjabloon.

UitlegBewerken

Wanneer de bot actief is verricht deze een aantal handelingen. Een aspect of enkele aspecten daarvan behoren tot de hoofdtaak, de rest is bijzaak en neemt de bot mee ter algemene verbetering van een pagina. Hieronder staat een (onvolledig) overzicht van de meestgebruikte hoofdtaken met eronder uitleg over een gedeelte van de bijzaken dat meegenomen wordt. Een groot deel van de werkzaamheden van de bot heeft betrekking op sjablonen. In 2007 constateerden een aantal gebruikers dat de sjabloonnaamruimte een zooitje was geworden met vele defecte sjablonen, onvertaalde sjablonen, sjablonen met gebroken codes, andere problemen en ook dat de categorieboom der sjablonen een onoverzichtelijke bende geworden was.

Hoofdzaken
samenvatting uitleg
Invulling parameters sjabloon Op Wikipedia zijn er een aantal onderhoudsjablonen die vanwege hun functie een datum nodig hebben. Deze bot voegt dagelijks aan alle pagina's waar een dergelijk sjabloon opgenomen is de datum toe. Daarbij brengt deze ook in andere aspecten van de wikisyntax verbeteringen aan. Verder wordt deze omschrijving ook gebruikt bij andere invullingen van parameters in sjablonen.
Let op: De bot voegt enkel de datum toe en is dus niet de plaatser van het nominatie-sjabloon.
Linkfix ivm sjabloonnaamgeving Sinds 2007 is er een sjabloonproject gaande op Wikipedia, waarin diverse gebruikers stukje bij beetje de sjabloonnaamruimte verbeteren en opschonen. In het kader daarvan zijn er in overleg gebruiken tot stand gekomen van hoe we sjablonen benoemen zodat aan de naam van het sjabloon afgeleid kan worden wat de inhoud en functie zijn. Later is dit in een peiling nog eens bekrachtigd dat dit wenselijk is. Het basisprincipe houdt in dat we de meeste sjablonen laten beginnen met een voorvoegsel dat de functie aanduidt (bv Navigatie, Infobox, Tabel, Zijbalk, Link, etc), gevolgd door een verdere specificering (in het Nederlands), deels afhankelijk van het functietype. Deze benoemingsprincipes hebben slechts weinig zin als niet ook op artikelen de volledige duidelijke naam van een sjabloon wordt gebruikt. Daarom zijn redirects naar sjablonen voor met name op artikelen meestal niet gewenst, en worden dan ook gecorrigeerd en de redirects verwijderd.
Parameterfix Veelal komt een correctie van een of meerdere parameters samen met een aanpassing van de sjabloonnaam. Regelmatig komt het voor dat de gebruikte parameters van sjablonen verbetering en aanpassing behoeven om de sjablonen op orde te houden.
Linkfix, geen link naar dp’s, help mee!! Bij het aanmaken en uitbreiden van artikelen worden er regelmatig links naar doorverwijspagina's gelegd. Doorverwijspagina's zijn bedoeld om bezoekers door te verwijzen naar de goede pagina als iemand per ongeluk (en ten onrechte) op een doorverwijspagina is uitgekomen. Voor de kwaliteit van artikelen is het van belang dat de aangebrachte linken verwijzen naar het juiste artikel met aanvullende informatie voor het artikel dat linkt, en daarom worden vrijwel alle links die gelegd worden naar doorverwijspagina's gecorrigeerd, zodat bezoekers voortaan rechtstreeks op de goede pagina uitkomen.
Correctie onbestaande afbeelding Regelmatig komt het voor dat gebruikers onbestaande bestanden invoegen op pagina's of dat een bepaald ingevoegd bestand op Wikimedia Commons wordt verwijderd. Dan staan er op pagina's rode links die verwijzen naar een onbestaand bestand. Omdat dit niet mooi bevonden wordt, wordt dit gecorrigeerd. Pagina's waarop zo'n onbestaand bestand is ingevoegd worden door de MediaWiki-software automatisch toegevoegd aan de Categorie:Wikipedia:Pagina's met onjuiste bestandsverwijzingen. Een bot kan deze invoeging dan corrigeren. Dit wordt ook gedaan voor gebruikerspagina's en overlegpagina's, omdat anders de categorie volloopt met dergelijke pagina's en het gebruik van de categorie onwerkbaar wordt.
Sjabloonfout eruit, geeft foutmelding Regelmatig komt het voor dat gebruikers een onbestaand sjabloon invoegen of dat een bepaald sjabloon verwijderd wordt. Dan staan er op pagina's rode links die verwijzen naar een onbestaand sjabloon. Omdat dit niet mooi bevonden wordt, wordt dit gecorrigeerd. Pagina's waarop zo'n onbestaand sjabloon is ingevoegd worden door de MediaWiki-software automatisch toegevoegd aan een speciale pagina. Een bot kan deze invoeging dan corrigeren. Dit wordt ook gedaan voor gebruikerspagina's en overlegpagina's, omdat anders de speciale pagina volloopt met dergelijke pagina's en het gebruik ervan onwerkbaar en onoverzichtelijk wordt.
Afhandeling WP:TVS/WP:TVC op verzoek moderator Regelmatig worden er categorieën en sjablonen genomineerd voor verwijdering of hernoeming, waarbij die categorieën of sjablonen toegevoegd zijn aan meerdere pagina's. Dan is het vaak handig voor een moderator om een bot te gebruiken om bij de afhandeling van de verwijderlijst de categorieën of sjablonen van de betrokken pagina's te verwijderen.
Opmaakfix naar standaard Omdat Wikipedia als encyclopedie één geheel vormt, proberen we aspecten die op vele pagina's voorkomen qua uiterlijk overeenkomstig aan elkaar te laten zijn om op die manier visueel een uniform uiterlijk te krijgen. Dit geeft een nette en professionele indruk naar lezers. Zo gebruiken we bijvoorbeeld op alle navigatiesjablonen hetzelfde scheidingsteken tussen de verschillende links van de opsommingen, eentje die niet te veel de aandacht afleid en een rustige blik geeft.
Fix code Dit kan op verschillende reparaties van allerlei codes duiden, waaronder:
 • De correctie van verborgen tekens/codes. Verborgen tekens zijn tekens die niet zichtbaar zijn, maar wel een bepaald effect hebben in de titel of op de pagina waar ze geplaatst zijn. Zo kan een titel waarin een verborgen teken zit er voor zorgen dat links die naar die titel (zonder verborgen teken) linken rood zijn, terwijl eigenlijk het artikel wel bestaat.
Bijzaken
wijziging uitleg
Image:/File:/Afbeelding: -> Bestand: Reeds vele jaren corrigeren vele gebruikers de alternatieve voorvoegsels voor bestanden naar de naam van de naamruimte voor bestanden zoals die op de Nederlandstalige Wikipedia gebruikt wordt. Dit nemen ze mee met een andere bewerking en wijzigen dan Image:, File: of Afbeelding: naar Bestand: omdat Bestand de naam van de naamruimte is. Dit wordt om verschillende redenen gedaan, waaronder omdat er zo overal op dezelfde eenduidige manier een bestand ingevoegd wordt, dit vooral ook voor nieuwe gebruikers daardoor gemakkelijker te herkennen en begrijpen is en ook omdat het bij een plaatsing van meerdere bestanden onder elkaar het netter staat als er overal hetzelfde voorvoegsel gebruikt wordt. Het oog wil ook wat.

Hoofdletters & Nederlands

 • Category -> Categorie
 • categorie -> Categorie
 • {{navigatie -> {{Navigatie
 • ...
Dit is de Nederlandstalige Wikipedia en gebruiken standaard in principe overal de Nederlandstalige benaming voor categorie, daarom wordt Category vervangen naar Categorie. Daarnaast schrijven we Categorie, de eerste letter van de naam van een categorie en de eerste letter van de naam van sjablonen met een hoofdletter. Door overal dezelfde consistente wijze toe te passen staat maakt dit artikelen overzichtelijker en netter en dus minder slordig. Het oog wil ook wat.
Infoboxen en andere sjablonen Wanneer de parameters van sjablonen onder elkaar geplaatst worden hanteren we daarbij een vaste opzet. Deze opzet die we in principe overal gebruiken is zeer succesvol gebleken en biedt een duidelijke en overzichtelijke weergave van de mogelijke invulvelden. Door deze opzet is het voor gebruikers veel duidelijker dat de parameters gevolgd door een =-teken een invulveld zijn waarachter iets ingevuld kan worden wat in de infobox wordt getoond. Dankzij deze opzet zijn er veel minder problemen met de pipes en parameters van deze sjablonen en is het eenvoudiger geworden om van sjablonen gebruik te maken. In het kort gelden de volgende uitgangspunten:
 • Wanneer parameters onder elkaar geplaatst worden, plaats dan iedere parameter op een eigen regel.
 • Begin iedere parameter vooraan met een pipe, gevolgd door één spatie, dan de naam van de parameter (= hoofdlettergevoelig), dan een of meerdere spaties, dan het =-teken, dan één spatie en daarachter eventueel de invulling.
 • Wanneer parameters onder elkaar geplaatst worden, plaats dan de afsluitende }} op een eigen regel.
 • Plaats géén pipe vlak voor de }} en plaats géén pipe aan het einde van een regel.

Samen zorgt dit voor het meest overzichtelijk en duidelijk gebruik van sjablonen.

Volgorde van sjablonen en andere elementen op de pagina Op artikelen hanteren we van oudsher grotendeels een standaardvolgorde waarin we sjablonen en andere pagina elementen plaatsen. Door deze vaste volgorde zijn de verschillende elementen op een pagina gemakkelijker vindbaar en wordt een artikel overzichtelijker.
 • We beginnen een artikel met een inleidende alinea, die eventueel voorafgegaan wordt door afbeeldingen en sjablonen die (meestal) tegen de rechter kantlijn geplaatst zijn. Na de inleiding volgt de rest van het artikel.
 • Onderaan het artikel sluiten we af met externe links (verwijzingen naar andere websites waar meer informatie gevonden kan worden).
 • Gevolgd door sjablonen (zonder onderlinge vaste volgorde) voor bronvermelding/voetnoten, navigatie, zusterprojecten (met 100%-breedte), items in de titelbalk (bv coördinaten en etalage-ster). Tussen deze sjablonen bevinden zich géén witregels, dat geeft namelijk anders een storende opmaak. Dat de sjablonen voor items in de titelbalk onderaan de pagina staan is omdat gevonden wordt dat het anders bovenaan de pagina te vol wordt met onnodige sjablonen die ook elders kunnen staan.
 • Na een witregel volgen de eventuele {{DEFAULTSORT:...}} en de categorieën, ieder onder elkaar op eigen regel geplaatst.
 • Sjablonen van {{Link FA|xx}}
 • Interwiki's ([[xx:Artikelnaam]]), ieder onder elkaar op eigen regel geplaatst.
 • <br style="clear:both;" /> -> {{Clearboth}}
 • <references /> -> {{References}}
 • ...
Op de wiki worden regelmatig stukjes code vervangen door een sjabloon met dezelfde functie. Dit is gedaan omdat gebruikers regelmatig problemen hebben met het correct toepassen van deze lastige code. Veel van deze code vereist namelijk een minimale kennis van de grondbeginselen van HTML, terwijl vele gebruikers daar geen kennis van hebben. Vanwege de lastige code en de regelmatig terugkerende problemen er mee is de code toegevoegd aan sjablonen, zodat gebruikers eenvoudig en op correcte wijze deze code kunnen gebruiken. Tevens biedt het sjabloon op de sjabloonpagina uitleg waarvoor het dient, en kan deze uitleg eenvoudig gevonden worden.
 • Ook worden HTML-tabellen omgezet in tabellen in wikisyntax.
Minder varianten onderaan qua voetnoten/bronvermelding Er zijn meer dan 82 verschillende varianten mogelijk om aan bronvermelding/voetnoten te doen onderaan artikelen en dat werd te veel bevonden. Na een eerdere discussie heeft men in mei 2011 de brede steun uitgesproken voor het voorstel om de hoeveelheid varianten te reduceren tot een handjevol en zo de wirwar aan sjablonen en parameters te beperken.
<br> -> <br /> Een <br /> is een stukje HTML om tekst op een nieuwe regel te plaatsen. HTML-elementen worden ofwel met een openingstag en een sluittag gebruikt, ofwel als zelfstandige alleenstaande tag. Altijd dient er in principe 1x een schuine streep gebruikt te worden, ofwel bij gebruik van een openingstag en een sluittag vooraan in de sluittag: <...>Inhoud waar de code invloed op heeft</...> ofwel achteraan na een spatie in een zelfstandige tag: <... /> . (Op de puntjes staat dan de codenaam voor de betreffende functie.)
Minder code op artikelen
 • {{PAGENAME}}
 • ...
Allerhande code op artikelen maken het er niet gemakkelijker op voor met name nieuwere gebruikers. Ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid trachten we zo min mogelijk code te gebruiken op artikelen. Codes als {{PAGENAME}}, {{!}}, parserfuncties, magic words, {{{1|}}} en andere zijn meestal niet bedoeld voor op artikelen en hebben ze daar geen zinvolle functie. Daarnaast is het gebruik op artikelen van code voor nieuwere gebruikers alleen maar lastiger. Daarom worden codes op artikelen weggehaald of vervangen door platte tekst of een sjabloon met dezelfde functie. Daarnaast wordt het gebruik van sjablonen in de lopende tekst als onwenselijk gezien omdat ze daarmee alinea's onnodig moeilijker en lastiger leesbaar maken. (Tussen <ref> en </ref> worden wel gewoon sjablonen gebruikt.)
 • Door de technische vooruitgang van de MediaWiki-software zijn er een aantal sjablonen onnodig geworden. Een voorbeeld hiervan is het sjabloon wrapper (met de eronder staande tabel op artikelen). Dit sjabloon was nodig omdat afbeeldingen en andere zwevende pagina-elementen de [bewerken]-knopjes en hoger geplaatste afbeeldingen naar beneden drukte. Tegenwoordig is het probleem met de [bewerken]-knopjes opgelost, en is de wrapper alleen nog nodig voor hoger geplaatste links-geplaatste afbeeldingen terwijl de zwevende afbeeldingen lager staan maar in de wikicode hoger op de pagina zijn ingevoegd.