Galoisuitbreiding

wiskundige galoisuitbreiding van een lichaam

In de wiskunde is een galoisuitbreiding van een lichaam een algebraïsche uitbreiding die normaal en separabel is, of equivalent daarmee die waarbij het lichaam elementsgewijs invariant is onder de automorfismegroep .

Karakterisering van galoisuitbreidingenBewerken

Een belangrijke stelling van Emil Artin stelt dat voor een eindige lichaamsuitbreiding   elk van de volgende uitspraken inhoudt dat   een galoisuitbreiding is.

  •   is een normale en separabele uitbreiding.
  •  , dat wil zeggen: het aantal automorfismen is gelijk aan de graad van de uitbreiding.

Andere gelijkwaardige uitspraken zijn:

  • Wanneer een poynoom   in de veeltermring   irreducibel is, maar met ten minste één wortel in  , is   reducibel over   en separabel.
  •  , dat wil zeggen dat het aantal automorfismen niet kleiner is dan de graad van de uitbreiding.
  •   is het elemensgewijs invariante lichaam van een ondergroep van  
  •   is het elemensgewijs invariante lichaam van  
  • Er is een eenduidig verband tussen deellichamen van   en subgroepen van  

VoorbeeldenBewerken

Voorbeelden van galoisuitbreidingen kunnen op de volgende manier worden geconstrueerd.

  • Neem een willekeurig lichaam   en een ondergroep van   waarvan   het invariante lichaam is.
  • Neem een willekeurig lichaam  , een separabele polynoom over   en laat   het splijtlichaam van de polynoom zijn.

De rationale getallen uitgebreid met het getal   vormen een galoisuitbreiding, terwijl de uitbreiding met alleen   geen galoisuitbreiding is. Beide uitbreidingen zijn separabel omdat ze de karakteristiek 0 hebben. De eerste uitbreiding is het splijtlichaam van de polynoom  . De tweede heeft een normale afsluiting die de complexe 3e eenheidswortels bevat, dus geen splijtlichaam is. Er is geen ander automorfisme dan de identiteit, omdat het zich in de reële getallen bevindt en   slechts één reële wortel heeft.

LiteratuurBewerken

BronvermeldingBewerken