Exclusive Psalmody

Kerkje van de Free Church of Scotland (Continuing) in Arnisdale. Dit kerkverband is ontstaan naar aanleiding van een discussie over het wel of niet zingen van gezangen in de Schotse Free Church.

Exclusive Psalmody is de Engelstalige term die inhoudt dat een kerkverband in de liturgie geen andere liederen gebruikt dan psalmen. Er bestaat geen Nederlandstalige term voor.

AchtergrondBewerken

De achterliggende gedachte is dat het Bijbelboek Psalmen als Gods woord beschouwd wordt omdat het in de Bijbel staat, terwijl gezangen door mensen zijn geschreven en dus niet geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. In de praktijk betekent dit dat men gebruikmaakt van een berijming van de 150 psalmen en enige gezangen zingt die voortkomen uit de reformatorische traditie. Deze gezangen zijn zelf niet allemaal berijmde schriftgedeelten. Een ander doel van deze zelfbeperking is om tweespalt te voorkomen over de geschiktheid van bepaalde gezangen voor de eredienst. In Nederland wordt dan wel verwezen naar de Gereformeerde Kerk als hellend vlak, die begon met toestaan van gezangen in de erediensten, maar waar in de loop der jaren steeds meer moderne elementen werden ingevoerd.[1]

VerspreidingBewerken

Bij de volgende kerkgenootschappen worden alleen psalmen gezongen, hoewel de Nederlandse kerkgenootschappen ook 12 gezangen gebruiken in de eredienst. Deze Enige Gezangen zijn meeberijmd tijdens de psalmberijming van 1773 omdat ze populair waren onder het kerkvolk en bij oudere berijmingen ook aanwezig waren.

NederlandBewerken

Verenigd KoninkrijkBewerken

Noord-AmerikaBewerken

AustraliëBewerken

ZendingskerkenBewerken

KritiekBewerken

Het gebruik is niet onomstreden. In onder meer de Free Church of Scotland is de laatste jaren heftige discussie over het wel of niet toestaan van gezangen.[2] Ook in de bevindelijk gereformeerde kerken in Nederland is de discussie hierover zeer actueel. Dat blijkt onder anderen uit de opkomst van de bundel Weerklank.

Externe linksBewerken