Detritus (biologie)

dood organisch materiaal
Zie Organische stof voor afgestorven plantaardig materiaal in de bodemkunde

Detritus (Latijn: afval) is elk dood organisch materiaal. In engere zin worden er de in de wateren zwevende organische deeltjes mee bedoeld die afkomstig zijn van dode organismen en die al door mechanische (niet-chemische) processen zijn verkleind. Ook vallen er de organische uitscheidingen van organismen onder die de organische deeltjes verder afbreken. Een overbelasting met detritus kan tot eutrofiëring van het water leiden.

Rottende bladeren

Voedsel bewerken

Detritus vormt voor een aantal groepen van dierlijke organismen een belangrijk voedsel-bestanddeel; dergelijke organismen worden detritusvoeders of detri(ti)voor genoemd. Belangrijke detrivoren zijn:

Zie ook bewerken