Convex is bolvormig, het tegengestelde van hol of concaaf.

Een convexe verzameling.

Zo is de convexe kant van een schaal de buitenkant en de binnenkant de concave kant.

Er bestaan ook convexe en concave lenzen en spiegels.

Convexe verzameling bewerken

  Zie Convexe verzameling voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de wiskunde is een verzameling   van het complexe vlak of een vectorruimte convex als ieder lijnstuk waarvan de eindpunten tot   behoren, in zijn geheel binnen   ligt:

 

Lokale convexiteit bewerken

  Zie Lokaal convexe topologische vectorruimte voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Als een topologische vectorruimte beschikt over een lokale basis van convexe omgevingen van de nulvector, dan wordt haar topologie gekarakteriseerd door een familie seminormen. Dergelijke ruimten zijn lokaal convex.

Convexe functie bewerken

  Zie Convexe functie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een reële functie   is convex als de bovenkant van het vlak dat wordt begrensd door haar grafiek een convex deel van het vlak is: