Hoofdmenu openen

Buitenring Parkstad Limburg

weg in Parkstad Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg is een grotendeels opengestelde wegverbinding door de regio Parkstad Limburg. De weg sluit de A76 bij Nuth via de gemeenten Beekdaelen, Heerlen, Brunssum, Landgraaf, en Kerkrade aan op de N281 bij de Duitse grens. Het totale tracé is 26 kilometer.

Buitenring Parkstad Limburg
Buitenring Parkstad Limburg
Land Nederland
Provincie Limburg
Lengte 26 km
N300 op autosnelwegen.net
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer
Traject
Rotonde In aanbouw A76 Nuth
Afrit weg  Hoensbroek
Afrit weg  Amstenrade
Afrit weg  N276 Brunssum-West
Afrit weg  N274 Brunssum
Afrit weg  Brunssum-Zuid
Ecoduct Brunssummerheide
Afrit weg  Landgraaf-Noord
Afrit weg  Landgraaf-Oost Zeichen 123 - Baustelle, StVO 1992.svg (aansluiting deels geopend)
Afrit weg  Landgraaf / Eygelshoven
Afrit weg  Landgraaf-Zuid / Kerkrade-Noord N299
Afrit weg  GaiaZOO
Afrit weg  Kerkrade
Rotonde Avantis N281

GeschiedenisBewerken

Het idee van een buitenring om de gemeenten in Parkstad Limburg stamt uit de jaren 90 van de vorige eeuw. In 1999 lieten de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een startnotitie opmaken, waarin de eerste grenzen van de buitenring worden opgetekend, dat werd opgenomen in het in juni 2001 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL).[1][2] In juni 2004 stelden de GS de "Startnotitie 'Buitenring Parkstad Limburg'" vast en op 15 november 2005 ondertekenden de provincie Limburg, Parkstad Limburg en de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Onderbanken een bestuursconvenant, dat later dat jaar ook door de gemeente Nuth werd ondertekend. In dat convenant werd, op twee trajecten in Kerkrade na, het traject van de Buitenring vastgesteld. In het convenant werden eveneens een budget van 163 miljoen euro en een uiterlijke openingsdatum van 1 januari 2015 vastgesteld.[2][3]

Het plan werd toegevoegd aan de Crisis- en herstelwet, die in 2010 inging, en in datzelfde jaar stemden de Provinciale Staten in met het plan, waarvan de kosten op dat moment waren opgelopen tot 315 miljoen euro.[4][5] Tegen de aanleg van de Buitenring werd door ongeveer 125 organisaties en particulieren bezwaar gemaakt bij de Raad van State, die het plan in 2011 vernietigde omdat het inpassingsplan dat de ring mogelijk maakt onvoldoende zekerheid bood voor de bestaande natuurgebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal.[6] Na nieuw onderzoek door de provincie werd in 2012 een nieuw inpassingsplan ingediend, maar dit werd door de Raad van State aangehouden omdat men wilde wachten op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het A2-traject 's-Hertogenbosch-Eindhoven. Na deze uitspraak door het Europees Hof in 2014 achtte de Raad van State de nieuwe provinciale onderzoeken in 2015 toereikend, waardoor met de aanleg van de weg kon worden begonnen.[7] In de tussentijd mocht de province wel al van start met de aanleg van ongeveer 700 meter van de weg in Kerkrade, dat in december 2015 werd geopend.[8][9]

Anno 2017 zijn de kosten voor het project opgelopen tot 451 miljoen euro.[10] Oplevering van de ring zelf is voorzien op uiterlijk 1 april 2018, de nieuwe aansluiting op de A76 uiterlijk in 2021.[11]

TrajectBewerken

De gehele Buitenring wordt uitgevoerd in 2x2 rijstroken, waarop een maximumsnelheid geldt van overwegend 100 km/h. Het traject door de Brunssummerheide zal een maximumsnelheid van 80 km/h hebben. De weg maakt gebruik van oude gedeelten van de N298, N299 en N300.

De Buitenring start op een turborotonde bij de A76 tussen Schinnen en Nuth. De nu bestaande afritten bij die plaatsen worden daarvoor opgeheven. Vanaf deze afrit loopt de weg via Nuth, Hoensbroek, Amstenrade, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade naar de N281. In Brunssum doorkruist de weg de Brunssummerheide, waarvoor een ecoduct wordt aangelegd.

Bij Kerkrade wordt een aansluiting op een verlenging van de Duitse B258 voorzien, maar hierover is in Duitsland nog geen definitief besluit genomen.[12]

In Landgraaf moet de Buitenring worden aangesloten op de toekomstige Randweg Abdissenbosch (in Duitsland de B221n). Deze weg tussen Landgraaf en Geilenkirchen moet het grensverkeer tussen de Parkstad en Duitsland uit de Landgraafse kernen weren. De Duitse overheid wil in 2026 met de aanleg beginnen, terwijl Limburg liever in 2020 begint.[13]

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken