Brugse Ommeland (streek)

streek in België

Het Brugse Ommeland is een Vlaamse toeristische regio rond de stad Brugge. Ten noorden van Brugge, in de Zwinstreek rond Damme en in de Oudlandpolders, is het op zee gewonnen landschap open. Ten zuiden deint de bosrijke Brugse groene gordel uit naar het Houtland. Het Brugse Ommeland verenigt kanalen en dijken, kastelen en abdijen, beschermde dorpsgezichten en monumenten, historische hoeves en molens, groendomeinen en natuurreservaten.

Het Brugse Ommeland
De Damse Vaart

Gemeenten bewerken

Gemeenten die deel uitmaken van het Brugse Ommeland:

Externe links bewerken