Berylliumhydroxide

chemische verbinding

Berylliumhydroxide is het amfoteer hydroxide van beryllium, met als brutoformule Be(OH)2. De stof komt voor als zeer toxische witte kristallen.

Berylliumhydroxide
Algemeen
Molecuulformule Be(OH)2
IUPAC-naam berylliumhydroxide
Molmassa 43,026862 g/mol
SMILES
[Be+2].[OH-].[OH-]
InChI
1S/Be.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
CAS-nummer 13327-32-7
EG-nummer 236-368-6
PubChem 25879
Wikidata Q419729
Beschrijving Witte kristallen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ToxischSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H315 - H317 - H319 - H330 - H335 - H350 - H372 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P260 - P273 - P280 - P284 - P301+P310
Hygroscopisch? ja
VN-nummer 1566
LD50 (ratten) (intraveneus) 4 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 1,92 g/cm³
Smeltpunt 1000 °C
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHos −902,5 kJ/mol
Cop,m 1,443 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Synthese bewerken

Berylliumhydroxide wordt niet in het laboratorium gesynthetiseerd, maar wordt industrieel geproduceerd als nevenproduct bij de extractie van beryllium uit ertsen met berylliumhoudende mineralen, zoals beril, bertrandiet en chrysoberil.

Berylliumhydroxide wordt wel gevormd tijdens bepaalde reacties, maar kan niet als zodanig worden geïsoleerd. Een voorbeeld is de hydrolyse van berylliumchloride:

 

Eigenschappen en reacties bewerken

Berylliumhydroxide is amfoteer, wat impliceert dat het zowel met zuren als met basen kan reageren. De reactie met hydroxiden levert het wateroplosbare tetrahydroxidoberyllaat-ion:[1]

 

Bij verhitting van een dergelijk beryllaatoplossing ontleedt de verbinding.[2] De reactie met zuren levert berylliumzouten op:[1]

 

Bij verhitting boven 400 °C verliest berylliumhydroxide water (dehydratie) en ontstaat berylliumoxide:

 

Structuur bewerken

Berylliumhydroxide wordt gevormd als een soort gelatineuze massa wanneer een overmaat base wordt toegevoegd aan een oplossing van een berylliumzout. Dit is de α-vorm. Wanneer de oplossing wordt gekookt slaat de trigonale - eveneens gelatineuze - β-vorm neer.[3] De structuur hiervan is vergelijkbaar met die van zinkhydroxide.[4]

Externe links bewerken

  • (en) MSDS van berylliumhydroxide[dode link]