Additieve functie (algebra)

In de wiskunde noemt men een functie additief als de functie aan de som van twee argumenten de som van de beide functiewaarden toevoegt.

DefinitieBewerken

Een functie   heet additief, als voor alle   en   geldt:

 .

Additiviteit is een voorwaarde voor lineariteit.

VoorbeeldenBewerken

  • De functie   is niet additief, want
     ,
    dus niet voor alle   en   geldt  
  • Het reële deel is een functie op de complexe getallen die wel additief, maar niet homogeen, en dus niet lineair is.

Additiviteit voor functies op een collectie verzamelingenBewerken

Voor functies op een meetbare ruimte   (d.w.z. dat   een σ-algebra is van deelverzamelingen van  ) is ook een eigenschap additiviteit gedefinieerd.

Een niet-negatieve functie   heet additief, ook eindig additief, als voor alle disjuncte   geldt:

 .

Hieruit volgt dat voor ieder eindig aantal disjuncte verzamelingen   geldt:

 .

Als ook voor een aftelbaar oneindige rij disjuncte verzamelingen   geldt dat:

 .

heet de functie σ-additief (sigma-additief).