Een positief getal is in het Nederlands een getal dat groter is dan 0.[1] Dat komt met het Engelse a positive number overeen. Een positief getal is het tegengestelde van het overeenkomstige negatieve getal, wat inhoudt dat optellen van beide 0 oplevert. Het getal 0 zelf is noch positief, noch negatief. Getallen die groter zijn dan of gelijk zijn aan 0 worden niet-negatief genoemd.

De volgende symbolen worden in de wiskunde gebruikt:

  • De positieve reële getallen:
  • De positieve rationale getallen:
  • De positieve gehele getallen:
  • De natuurlijke getallen zijn de getallen