Eigenschap

markant kenteken dat onderscheidt en typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak
Voor het gelijknamige begrip uit de filosofie, zie Eigenschap (filosofie).

Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak. De termen attribuut en kwaliteit worden soms in een vergelijkbare betekenis gebruikt voor objecten, voorwerpen, activiteiten of concepten.

OrganismeBewerken

Eigenschappen van organismen worden deels genetisch en deels door het milieu bepaald. Bij mensen en dieren wordt vaak van een karakter gesproken dat door een samenstel van eigenschappen wordt bepaald.

StoffenBewerken

Eigenschappen van stoffen worden ingedeeld in chemische en fysische eigenschappen. Deze laatste worden alleen beïnvloed door de omgeving, zoals hoge of lage temperatuur, en hoge of lage druk. Bij chemische stoffen wordt vaak een eigenschappentabel gebruikt. Een voorbeeld is te zien bij stikstof.