Eigenschap

doorverwijspagina

Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak. De termen attribuut en kwaliteit worden soms in een vergelijkbare betekenis gebruikt voor objecten, voorwerpen, activiteiten of concepten.

Organisme bewerken

Eigenschappen van organismen worden deels genetisch (erfelijke en aangeboren eigenschappen) en deels door het milieu bepaald. Bij mensen en dieren wordt vaak van een karakter gesproken dat door een samenstel van eigenschappen wordt bepaald.

Afgeleide bewerken

  • Eigenschapsnaam, de namen die direct verwant zijn aan eigenschappen van mensen, zowel psychisch als fysisch

Wetenschap bewerken

Materialen en stoffen bewerken

Materiaaleigenschappen zijn bedoeld als eigenschappen van stoffen en worden onder anderen ingedeeld in chemische en fysische eigenschappen.

Wiskunde, logica en filosofie bewerken

Synoniem bewerken