Groninger Gamersvereniging Dionysos

(Doorverwezen vanaf A.S.V. Dionysos)

Groninger Gamersvereniging Dionysos (voorheen achtereenvolgens VGS/VCS/CSV Hendrik de Cock, ASV Hendrik en Algemene studentenvereniging Dionysos) is een voormalige vereniging in Groningen voor studenten en hogeropgeleiden die van games of spelletjes houden. De vereniging was oorspronkelijk opgericht als gereformeerde studentenvereniging en evolueerde tot algemene christelijke studentenvereniging, algemene studentenvereniging en uiteindelijk een meer algemene gezelligheidsvereniging gericht op games en spelletjes. De vereniging droeg het grootste deel van zijn bestaan de naam Hendrik de Cock en was onder die naam ook het bekends.

Groninger Gamersvereniging Dionysos
Groninger Gamersvereniging Dionysos
Groninger Gamersvereniging Dionysos
Type Studentenvereniging
Plaats Vlag Groningen (gemeente) Groningen
Locatie Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 58
Ledental 130
Motto Aequalitas in Varietate
Website asvdionysos.nl

GeschiedenisBewerken

Groninger Gamersvereniging Dionysos werd opgericht op 28 april 1947,[1] als V.G.S.G. (Vereniging Gereformeerde Studenten Groningen) "Hendrik de Cock", vernoemd naar de Groningse predikant Hendrik de Cock. De vereniging ontstond doordat de oprichters zich niet konden vinden in het verwaterde gereformeerde karakter van de Groningse afdeling van de S.S.R. (het latere Vera). Wat daarnaast ook meespeelde, was een kerkscheuring kort daarvoor (de "Vrijmaking"), waarbij de vrijgemaakte gereformeerden zich afscheidden van de synodalen. Vrijgemaakte studenten die in Groningen gingen studeren, werden vanuit hun kerkverband aangemoedigd om bij "Hendrik de Cock" lid te worden in plaats van bij S.S.R., zodat ze beschermd bleven tegen de wereldlijke invloed van het studentenleven.[2] Begin 1966 werd een reunistenorganisatie opgericht.[3]

In 1966 ontstond er reuring rondom de vereniging. Binnen de vrijgemaakte gereformeerde kerken was er flinke discussie over de Vrijmaking van 1944. Een deel van de gereformeerden werden buiten het kerkverband gezet. "Hendrik de Cock" wilde hierin geen partij kiezen. In de statuten van de vereniging werd gesproken over de broederband van gereformeerde studenten, maar veel leden ervaarden die broederband ook met christenen die niet specifiek vrijgemaakt-gereformeerd waren.[4] Twaalf vrijgemaakt-gereformeerde leden verlieten de vereniging om een nieuwe vereniging op te richten. Dit werd de Gereformeerde Studentenvereniging (GSV).[4][5] De kort daarvoor opgerichte reunistenvereniging zocht vervolgens aansluiting bij de nieuwe vereniging.[6] Het nog langer lid worden van Hendrik de Cock werd binnen het gereformeerd-vrijgemaakte volksdeel vanaf dat moment met klem afgeraden.[7][8]

De overgebleven leden sloegen een nieuwe weg in, en profileerden zich vanaf dat moment openlijk als interkerkelijke studentenvereniging.[9] Ergens tussen het vierde en vijfde lustrum doopt de vereniging zich om tot VCS (Vereniging der Christelijke Studenten) Hendrik de Cock. Kritiek op de vereniging vanuit het christelijk volksdeel bleef. Zo waarschuwde de VOCO (Vereniging van bij het Onderwijs betrokken Christen-Ouders) in 1978 ernstig voor het lidmaatschap bij Hendrik de Cock. In hun waarschuwing werden artikelen uit "Cocktail", het verenigingsblad van Hendrik de Cock aangehaald, waaronder een lezingverslag door PPR-politicus Herman Verbeek, waarin de politicus de ruimte kreeg om christelijke dogma's zoals de goddelijkheid van Jezus en de wederopstanding te ontkennen, een betoog voor algemene acceptatie van homoseksualiteit en een betoog voor het recht op zelfmoord.[10][11] De vereniging reageerde hierop dat een artikel in hun verenigingsblad niet noodzakelijk betekende dat de vereniging de inhoud van elk artikel onderschreef.[12]

Begin jaren 90 noemde zo'n 70% van de leden zich christelijk.[13] De vereniging maakte deel uit van het OZON-verband en participeerde samen met de andere christelijke verenigingen in Happietaria Groningen.[14] De vereniging bleef qua grondslag echter in beweging: In 1997 werd de naam veranderd in CSV (Christelijke Studentenvereniging) Hendrik de Cock, en in 2002 werd afscheid genomen van het christelijke karakter en kreeg de vereniging de naam ASV (Algemene Studentenvereniging) Hendrik. Omdat de buitenwacht de vereniging met het christendom bleef associëren, werd in 2006 de naam van de vereniging geheel gewijzigd, ditmaal in ASV Dionysos.

Het ledental liep echter steeds verder terug en in 2011 trad de vereniging zich terug uit de Contractus Groningen, het overlegorgaan van Groningse studentenverenigingen.[15] In 2017 ging het roer nogmaals om en nam de vereniging afscheid van de identiteit als studentenvereniging om voortaan als Groninger Gamersvereniging Dionysos door het leven te gaan.

In september 2019 is uiteindelijk besloten de vereniging op te heffen. [16]

GebouwBewerken

In de jaren 50 huisde de vereniging in een pand aan de Oostersingel 4a. Doordat het gebouw te klein werd, verhuisde men op 10 oktober 1958 naar een nieuw gebouw aan Agricolastraat 31. De nieuwe sociëteit, "Ballard" werd feestelijk geopend door een van de oprichters van de vereniging, mevrouw L.B. Ubbens-Van der Hoogt.[17][18] In de jaren 1970 heeft de vereniging inmiddels een nieuwe sociëteit bevolkt: "Fax" aan de Herebinnensingel.[19] Doordat de vereniging in korte tijd van 150 naar 300 leden groeide, had de vereniging spoedig opnieuw behoefte aan een nieuw pand. In 1980 werd het pand aan de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat aangekocht[20] en na een verbouwing in 1981 in gebruik genomen.[21]

ActiviteitenBewerken

De vereniging had als leus Aequalitas in Varietate (gelijkwaardig door verscheidenheid), en kende geen ontgroening. Voor haar leden organiseerde de vereniging onder andere feesten, soosavonden en weekenden. Er bestonden binnen de vereniging schappen, verticale structuren die een soort disputen fungeerden. Ieder lid maakte tevens deel uit van een schap. Het verschil met een traditioneel dispuut was echter dat het lid het schap koos en niet andersom, en dat ze gemengd waren. Binnen de vereniging bestonden er ook zogenaamde gezelschappen. Dit waren subgroepen, bestaande uit leden met dezelfde interesses. Zo was er het pretparkgezelschap, het gitaargezelschap, het Pinkpopgezelschap, het klussersgezelschap en het middeleeuws gezelschap.

Voor de burgers van de stad Groningen organiseerde de vereniging in het verleden al eens een musical[22] en haalde het in 1972 het Amsterdamse Concertgebouworkest naar de Groninger Evenementenhal[23]. Samen met drie andere Groningse verenigingen werd voorlichting gegeven over de Landelijke Kamerverkiezingen[24] en hield de vereniging een lezingencyclus over massamedia[25].

Externe linkBewerken