Profaan

seculier, niet sacraal

Profaan is een term die wereldlijk betekent in de tegengestelde betekenis van geestelijk of sacraal, zoals in de christelijke terminologie gebruikelijk is (zie Wereld (christendom)). De tegenstelling komt tot uiting in de uitspraak in Johannes 17:16: "Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor" (Nieuwe Bijbelvertaling).

Een ander woord voor profaan in dit verband is seculier, al gaat de betekenis van "profaan" soms verder dan die van "seculier", en omvat het soms ook het begrip godslastering. Een seculier priester is een geestelijke die niet is aangesloten bij een reguliere orde, dan wel geen kloosterling is.