Studentengezelligheidsvereniging

Een studentengezelligheidsvereniging is een studentenvereniging die een sociale functie vervult. Zij biedt de leden een aangenaam sociaal kader tijdens de studie. Naast gezelligheid worden bij veel studentenverenigingen ook dingen gedaan waar tijdens de studie geen aandacht aan wordt gegeven, zoals het samen bestuderen en bespreken van boeken, bezoeken of zelf organiseren van culturele activiteiten, het zich inzetten bij maatschappelijke problemen, enzovoorts.

In Vlaanderen kent men studentenclubs met een vergelijkbare functie. Ook faculteitskringen of faculteitsclubs (België) en studieverenigingen (Nederland) vertonen aspecten van een studentengezelligheidsvereniging.

Zie ookBewerken