2e millennium v.Chr.

millennium

Het tweede millennium v.Chr. loopt vanaf 2000 tot 1001 v.Chr.

Gebeurtenissen in de middenbronstijd bewerken

Midden-Oosten bewerken

Centraal-Azië bewerken

Middellandse Zee bewerken

  • De Cycladische kunst wordt langzaam verdrongen door de Minoïsche kunst uit Kreta.
  • De Minoïsche beschaving is gebaseerd op de handel in brons met de landen rond de Middellandse Zee. In de bronstijd betekent dit een economische kernactiviteit.
  • De Kretenzers zijn geen Indo-Europeanen. Hun taal, die ook geen Indo-Europese taal is, wordt in de eerste helft van het tweede millennium voor Christus in schriftelijke vorm weergegeven met behulp van een hiëroglyfisch schrift. Dit schrift ontwikkelt zich rond de 18e-17e eeuw v.C. tot het Lineair A, het schriftsysteem dat tot circa 1450 v.C. in het gebied van de Egeïsche Zee de meeste invloed heeft.
  • Na ca. 1900 v.Chr. beginnen de Griekse stammen, die samen de Achaeërs worden genoemd, een Grieks volk te vormen. Zij bereiken voor 1600 v.Chr. het schiereiland de Peloponnesos en onderwerpen de oorspronkelijke voor-Griekse bevolking. De Achaeërs nemen wel veel van de oorspronkelijke bewoners over.

Europa bewerken

Aan het begin van de Bronstijd in Europa zet zich het gebruik van wol door. Daarvoor werd textiel uitsluitend uit plantenvezels, met name vlas, gemaakt. Wol leidt tot luxueuze, confortabele en kleurrijkere kleding, en mede door de arbeidsintensieve productie wordt wol een begeerde handelswaar.

Lage Landen bewerken

De wikkeldraadbekercultuur is de eerste bronstijdcultuur in de Lage Landen en Westfalen. Omdat de grondstoffen voor de bronsindustrie ingevoerd moeten worden en Nederland buiten de belangrijke handelsroutes ligt, is het een achtergebleven gebied. Toch is er met name in het noorden een bescheiden eigen bronsindustrie die Ierse invloeden vertoont.

Natuur en techniek bewerken

De eerste zonnewijzers verschijnen in Egypte, Babylon en China.

Gebeurtenissen in de late bronstijd bewerken

De overgang van de midden- naar de late bronstijd krijgt de naam tussenperiode, die gepaard gaat met een enorme migratie.

Indisch subcontinent bewerken

Mesopotamië bewerken

Oude Egypte bewerken

Midden-Oosten bewerken

  • Komst van de Hettieten.
  • Troje
  • In de tweede helft van het tweede millennium v.Chr. wordt de stad
  • Ugarit de belangrijkste havenplaats in de Levant.

Iran bewerken

Griekenland bewerken

Einde bronstijd bewerken

Azië bewerken

Amerika bewerken