Menselijke migratie

verplaatsing van mensen of groepen van mensen van de ene plaats naar de andere

Menselijke migratie is de verplaatsing van groepen of stammen mensen van de ene plaats naar de andere. De mensheid is ontstaan in een beperkt gebied of hooguit in enkele gebieden. De mensen zijn door de millennia heen gemigreerd en zo is de mensheid over de gehele aarde verspreid geraakt. Er hebben zich tussen de 4e en de 7e eeuw in Europa grote volksverhuizingen voorgedaan: bijvoorbeeld de Grote Volksverhuizing toen verschillende stammen het Romeinse Rijk binnendrongen en daarna in de tijd van de Franken de volksverhuizing in de Lage Landen.

Aankomst van een Aziatische familie in Egypte, in Histoire de l'art égyptien (1878) van Émile Prisse d'Avennes

Menselijke migratie is een breder begrip dan volksverhuizing. De volksverplaatsingen die in de 21e eeuw nog steeds plaatsvinden, zoals de Europese vluchtelingencrisis en het werk dat het Hoge commissariaat voor de Vluchtelingen moet doen, vallen er ook onder. Een verschijnsel dat daarbij optreedt is de migratiestop: het beperken of zelfs geheel verbieden van immigratie van personen die uit het buitenland komen of op bepaalde bevolkingsgroepen of beroepsgroepen. Migratie wordt veelal gezien als permanent, maar ook nomadisme en seizoensgebonden migratie zoals transhumance vallen hieronder. Zelfs forensisme, het pendelen tussen werk en huis, kan ook als een vorm van migratie worden gezien.

Geschiedenis bewerken

 
Prehistorische volksverhuizingen
 
Grote Volksverhuizing: belangrijkste stromen
Prehistorie

De kaart in de afbeelding illustreert de enkele-oorspronghypothese, de lijnen volgens welke de mensheid zich vanaf zijn begin in het oosten van Afrika over de wereld heeft verspreid. Het vakgebied dat deze gang van de prehistorische mens bestudeert is de populatiegenetica en baseert zich op verschillende vondsten van Mitochondriaal DNA.

De getallen en kleuren geven aan hoeveel millennia geleden een gebied bevolkt raakte. De letters op de pijlen geven groepen mensachtigen aan die tot dezelfde mitochondriale haplogroep behoren. Haplogroepen zijn een genetische indeling waarbij mensen worden ingedeeld naar de variatie in hun mitochondriaal DNA.

Romeinse tijd
Middeleeuwen
16e-18e eeuw
19e eeuw
 • De Trail of Tears, de gedwongen westwaartse herplaatsing in 1838 van de Cherokee, in hun eigen taal Ahniyvwiya. Het wordt in bredere zin ook voor de deportatie van andere inheemse volken binnen de Verenigde Staten gebruikt.
 • Hongersnood in Ierland dreef in het midden van de 19e eeuw ongeveer een miljoen Ieren tot emigratie
 • Deutsches Auswandererhaus: een museum in Bremerhaven in Noord-West-Duitsland met als hoofdonderwerp de emigratie van Duitsers en mensen uit Oost-Europa van Bremerhaven naar de Verenigde Staten in de 19e eeuw
20e eeuw
21e eeuw
 • Ecuador werd in 2008 het eerste land ter wereld dat migratie als een grondrecht in de grondwet opnam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert de naam Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana MREMH, Spaans voor Ministerie voor Buitenlandse Betrekkingen en Menselijke Mobiliteit.[1] Het recht op migratie van personen wordt volgens Artikel 40 erkend en er wordt gegarandeerd dat geen mens vanwege diens migratiestatus als illegaal wordt beschouwd.[2]

Migranten bewerken

Iemand die migreert wordt een migrant genoemd.

Het Nederlands kent de volgende soorten migranten:

Andere soorten migranten, naar oorzaak of reden van migratie, zijn onder meer:

 • onvrijwillig:
  • vluchteling uit vrees voor (oorlogs)geweld, uit vrees voor zijn leven
  • displaced person, ontheemd, buiten zijn thuisland door krijgshandelingen
  • klimaatvluchteling wegens de gevolgen van klimaatverandering
  • gedeporteerde: gedwongen verplaatsing van mensen, vaak onder dwang in grote groepen naar straf-, werk- of concentratiekampen, of naar nieuwe woongebieden
 • wegens werk:
 • pensioenmigrant of rentenier, niet meer economisch actieve migrant
 • circulaire migrant, waarbij de migrant af en toe de plek bezoekt waar men vandaan kwam

Ongeveer 3 procent van de wereldbevolking is internationaal migrant, waarvan slechts 0,3 procent vluchteling of asielzoeker is. In Nederland is 10 tot 12 procent van de migranten vluchteling. Het grootste deel van de migranten is dus arbeidsmigrant.[3]

Economische impact bewerken

  Zie Economische gevolgen van migratie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De impact van menselijke migratie op de wereldeconomie is grotendeels positief geweest. In 2015 droegen migranten, die 3,3% van de wereldbevolking uitmaakten, 9,4% bij aan het wereldwijde bbp.[4][5]

Volgens het Centre for Global Development zou het openen van alle grenzen 78 biljoen dollar kunnen toevoegen aan het wereld-BBP.[6][7] Volgens onderzoek van de KU Leuven zou een vrijere migratie het wereldinkomen of bruto mondiaal product met 10% tot 100% kunnen verhogen.[8]

Op micro-economisch niveau wordt de waarde van menselijke mobiliteit grotendeels erkend door bedrijven. Uit een onderzoek uit 2021 van de Boston Consulting Group bleek dat 72% van meer dan 850 leidinggevenden uit verschillende landen en bedrijfstakken van mening was dat migratie hun land ten goede kwam, en 45% beschouwde wereldwijd diverse werknemers als een strategisch voordeel.[9]

Zie ook bewerken

Externe links bewerken

Zie de categorie Human migration van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.