3e millennium v.Chr.

Het derde millennium v.Chr. loopt vanaf 3000 tot 2001 v.Chr.

Gebeurtenissen en ontwikkelingenBewerken

KlimaatveranderingenBewerken

AlgemeenBewerken

  • Het derde millennium v.Chr. wordt soms ook de vroege bronstijd genoemd. De opkomst gezien van geavanceerde, verstedelijkte beschavingen, nieuwe bronzen metallurgie die de productiviteit van de landbouw uitbreidt, en hoogontwikkelde manieren van communicatie in de vorm van het schrift. In het 3e millennium v.Chr. wordt de groei van deze rijkdommen, zowel de intellectuele als de fysieke, een bron van onenigheid op politiek niveau, en heersers willen meer rijkdom en macht vergaren. Hiermee samen hangen de eerste verschijningen van mega-architectuur, imperialisme, georganiseerd absolutisme en interne revoluties. Verschillende vormen van wetenschap krijgen vorm.

Vruchtbare sikkelBewerken

MesopotamiëBewerken

Oude EgypteBewerken

  • In Egypte ontstaat het gebruik van papyrus als drager van geschreven teksten.
  • Vanaf 3000 voor Christus wordt in het Oude Egypte de Egyptische mummificatietechniek ontwikkeld, als gevolg van de religieuze overtuiging dat men zijn lichaam en ook persoonlijke bezittingen naar het hiernamaals kan meenemen.
  • 3000-2740 v.Chr. : vroeg-dynastieke periode behelst de twee eerste dynastieën.
  • 2773 v.Chr. : Begin van de Sothisperiode.
  • De Turijnse koningslijst beschrijft de koningen van de 0e t/m 3e Dynastie als de “Volgers van Horus”. Na zijn dood wordt de overleden farao dan een verpersoonlijking van Osiris en gaat Horus over op de levende persoon van de nieuwe farao.
  • 2639-2216 v.Chr. : In het Oude Rijk van Egypte worden piramides gebouwd. Die zullen duizenden jaren de hoogste en grootste door mensen gebouwde constructies blijven. Ook in Egypte beginnen farao's zich voor te doen als levende goden, gemaakt van een andere stof dan gewone mensen. Zelfs in Europa, dat in deze tijdsperiode nog steeds grotendeels neolithisch is, worden reusachtige megalieten gebouwd.

In het Oude Rijk is de economische en culturele eenmaking van Egypte met de rol van de piramidenbouw vervlochten. De koninklijke residentie ligt samen met de dodentempel bij de piramidenstad, in welke de goederen uit alle gouwen en provincies worden samengebracht en verdeeld over het Rijk.

AnatoliëBewerken

KretaBewerken

Indisch subcontinentBewerken

  • Indusbeschaving. Behalve de strakke planning kenmerkt deze zich door het vrijwel afwezig zijn van sporen die op een heersende elite duiden; de handel met het westen van Azië door scheepvaart; en het mysterieuze Harappaschrift dat vooralsnog niet ontcijferd is.

ChinaBewerken

  • ca2600 v.Chr. : Zijde wordt gesponnen en tot stoffen geweven.

EuropaBewerken

CultuurBewerken

Het Gilgamesh-epos komt tot stand, een gedicht van ongeveer drieduizend verzen. Het is het oudst overgeleverde fictiewerk van de wereldliteratuur en heeft raakvlakken met de Ilias en Odyssee, en met het bijbelboek Genesis (zondvloed).

Belangrijke personenBewerken