XYY-syndroom

Het XYY-syndroom is het geheel aan kenmerken die ontstaan ten gevolge van een chromosomale afwijking waarbij er naast de normaal aanwezige X en Y, een extra Y aanwezig is. Personen met het XYY-syndroom zijn steeds mannelijk. Het wordt ook wel aangeduid als het 47,XYY-Karyotype.

Schematische uitleg van het ontstaan van het XYY-syndroom

Vaak voorkomende kenmerkenBewerken

Vlak na de geboorte is er bijna nooit iets afwijkends te zien of te merken aan een kind met XYY-syndroom. In de jaren daarna zijn er wel kenmerken, maar deze zijn zo algemeen, dat er vaak geen reden is om verder onderzoek te doen. Hierdoor bestaan er veel jongens met het syndroom die het nooit zullen weten. Als het ontdekt wordt dan is dat vaak bij toeval.

De volgende kenmerken kunnen zich in meer of mindere mate voor doen:

  • Tijdens de zwangerschap kan er echografisch een verdikte nekplooi bemerkt worden
  • Een versnelde groeispurt in hun kinderjaren, en daardoor een grotere lichaamslengte
  • licht vertraagde spraakontwikkeling
  • vertraagde emotionele rijping
  • normale intelligentie, doch de populatie met het XYY-syndroom heeft een lager gemiddeld intelligentiequotiënt.
  • leermoeilijkheden
  • verhoogde kans op spataderen en acne
  • Body Mass Index gemiddeld vaak lager
  • Over het algemeen drukker en actiever dan te verwachten valt als er naar familieleden wordt gekeken

BehandelingBewerken

Meestal dienen jongens met een XYY-syndroom enkel aandachtiger gevolgd en gestimuleerd te worden voor hun ontwikkelingssnelheid en hun schoolprestaties en hun gedrag.

Mannen met het XYY-syndroom zijn normaal vruchtbaar.

OorzakenBewerken

47,XYY wordt veroorzaakt door een non-disjunctie bij de meiose, maar de oorzaak hiervan is nog niet bekend.

IncidentieBewerken

1 op 1000 mannen.

Zie ookBewerken