Prevalentie

De prevalentie van een ziekteverschijnsel of aandoening in een bepaalde populatie is het voorkomen op een bepaald moment uitgedrukt als proportie van de populatie. De prevalentie wordt meestal opgegeven als van het aantal gevallen per duizend of honderdduizend. Prevalentie kan ook plaatselijk (lokaal) worden vastgesteld: in een welomschreven gebied komt een verschijnsel of aandoening in een bepaalde mate voor.

Het begrip prevalentie mag niet worden verward met incidentie dat het aantal nieuwe gevallen over een bepaalde tijdruimte telt. Bij een chronische ziekte kan een beperkte incidentie toch een vrij hoge prevalentie vertonen.

In Europa krijgt een ziekte de classificatie zeldzaam, wanneer zij bij minder dan 5 op de 10.000 individuen voorkomt.

Zie ookBewerken