De ICD-10 is de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Het is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Op 1 januari 2022 werd de ICD-10 opgevolgd door de ICD-11.[1]

Hoofdstuk Categorie Omschrijving
I A00-B99 Infectieziekten en parasitaire aandoeningen
II C00-D48 nieuwvormingen
III D50-D89 Ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem
IV E00-E90 Endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen
V F00-F99 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen
VI G00-G99 Ziekten van zenuwstelsel
VII H00-H59 Ziekten van oog en adnexen
VIII H60-H95 Ziekten van oor en processus mastoideus
IX I00-I99 Ziekten van hart en vaatstelsel
X J00-J99 Ziekten van ademhalingsstelsel
XI K00-K93 Ziekten van spijsverteringsstelsel
XII L00-L99 Ziekten van huid en subcutis
XIII M00-M99 Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel
XIV N00-N99 Ziekten van urogenitaal stelsel
XV O00-O99 Zwangerschap, bevalling en kraambed
XVI P00-P96 Bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode
XVII Q00-Q99 Congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen
XVIII R00-R99 Symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd
XIX S00-T98 Letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken
XX V01-Y98 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte
XXI Z00-Z99 Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met gezondheidszorg
XXII U00-U99 Coderingen voor speciale doeleinden

ICD10 Hoofdstuk I

bewerken

ICD10 Hoofdstuk I betreft infectieziekten en parasitaire aandoeningen zoals die in de ICD-10 handleiding beschreven worden. Het gaat daarbij om de ICD10-codes A00 tot en met B99.

I Bepaalde infectieziekten en parasitaire aandoeningen (A00-B99)

Inclusie:

 • ziekten die algemeen worden beschouwd als besmettelijk of overdraagbaar

Exclusies:

 • bepaalde gelokaliseerde infecties - zie hoofdstukken van betreffende orgaanstelsels
 • drager of vermoedelijke drager van infectieziekte (Z22)
 • infectieziekten en parasitaire aandoeningen als complicatie van zwangerschap, bevalling en kraambed behalve obstetrische tetanus en
 • ziekten door Humaan Immunodeficiëntievirus hiv (O98.-)
 • infectieziekten en parasitaire aandoeningen specifiek voor perinatale periode [behalve tetanus neonatorum, congenitale syfilis, perinatale gonokokkeninfectie en perinatale ziekte door Humaan Immunodeficiëntievirus (hiv) (P35-P39)
 • influenza en overige acute luchtweginfecties (J00-J22)

Dit hoofdstuk bevat de volgende blokken:

A00-A09 Intestinale infecties
A15-A19 Tuberculose
A20-A28 Bepaalde bacteriële zoönosen
A30-A49 Overige bacteriële ziekten
A50-A64 Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht
A65-A69 Overige ziekten door spirocheten
A70-A74 Overige ziekten door chlamydiae
A75-A79 Rickettsiosen
A80-A89 Virusinfecties van centraal zenuwstelsel
A90-A99 Door artropoden overgebrachte virale koorts en virale hemorragische koorts
B00-B09 Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen
B15-B19 Virushepatitis
B20-B24 Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus (hiv)
B25-B34 Overige virusziekten
B35-B49 Schimmelziekten
B50-B64 Ziekten door protozoën
B65-B83 Wormziekten
B85-B89 Pediculose, acariasis en overige infestaties
B90-B94 Late gevolgen van infectieziekten en parasitaire aandoeningen
B95-B97 Bacteriële, virale en overige infectieuze agentia
B99-B99 Overige infectieziekten

ICD10 Hoofdstuk II

bewerken

ICD10 Hoofdstuk II betreft nieuwvorming (gezwel) zoals die in de ICD-10-handleiding van ziektes beschreven worden. Het gaat daarbij om de ICD10-codes C00 tot en met D48 en omvat zowel de goedaardige als de kwaadaardige gezwellen.

ICD10 Hoofdstuk III

bewerken

ICD10 Hoofdstuk III betreft ziekten van bloed en bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem, gerangschikt volgens de ICD-10, Klasse III (D50-D89). Deze categorie bevat de volgende onderdelen:

ICD10 Hoofdstuk IV

bewerken

ICD10 Hoofdstuk IV betreft endocriene ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen, gerangschikt volgens de ICD-10, Klasse IV (E00-E90)

E00-E07 Aandoeningen van schildklier
E10-E14 Diabetes mellitus
E15-E16 Overige stoornissen van glucoseregulatie en interne pancreassecretie
E20-E35 Aandoeningen van overige endocriene klieren
E40-E46 Ondervoeding
E50-E64 Overige voedingsdeficiënties
E65-E68 Vetzucht en andere overvoeding
E70-E90 Stofwisselingsstoornissen

ICD10 Hoofdstuk V

bewerken

ICD-10 Hoofdstuk V omvat psychische stoornissen en gedragsstoornissen, gerangschikt volgens de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.[2] Dit hoofdstuk omvat de codes F00 tot F99.

In tegenstelling tot andere hoofdstukken van de ICD-10, worden de definities van iedere groep stoornissen van hoofdstuk V uitgebreid beschreven door de WHO, zodat geen betwisting kan bestaan van de juiste code die moet worden toegekend aan de vastgestelde psychiatrische aandoeningen.

ICD10 Hoofdstuk VI

bewerken

ICD10 Hoofdstuk VI omvat aandoeningen van het zenuwstelsel, gerangschikt volgens de ICD-10 (G00-G99)

ICD10 Hoofdstuk VII

bewerken

Het International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Hoofdstuk VII betreft aandoeningen van het oog en de adnexen en betreft de volgende indeling:

H00-H06 Aandoeningen van ooglid, traanapparaat en orbita
H10-H13 Aandoeningen van conjunctiva
H15-H22 Aandoeningen van sclera, cornea, iris en corpus ciliare
H25-H28 Aandoeningen van lens
H30-H36 Aandoeningen van choroidea en retina
H40-H42 Glaucoom
H43-H45 Aandoeningen van corpus vitreum en oogbol
H46-H48 Aandoeningen van nervus opticus en optische banen
H49-H52 Aandoeningen van oogspieren en stoornissen in binoculaire oogbewegingen, accommodatie en refractie
H53-H54 Visuele stoornissen en blindheid
H55-H59 Overige aandoeningen van oog en adnexen

ICD10 Hoofdstuk VIII

bewerken

ICD-10 Hoofdstuk VIII bevat aandoeningen van het menselijk oor en de processus mastoideus H60-H95

H60-H62 Aandoeningen van het uitwendig oor
H65-H75 Aandoeningen van middenoor en mastoïd
H80-H83 Aandoeningen van het binnenoor
H90-H95 Overige aandoeningen van het oor

ICD10 Hoofdstuk IX

bewerken

ICD-10, Klasse IX betreft aandoeningen van hart- en vaatstelsel, gerangschikt volgens de ICD-10

code omschrijving
I00-I02 Acuut reuma
I05-I09 Chronische reumatische hartziekten
I10-I15 Hypertensieve ziekten
I20-I25 Ischemische hartziekten
I26-I28 Pulmonale hartziekten en ziekten van longcirculatie
I30-I52 Overige hartziekten
I60-I69 Cerebrovasculaire ziekten
I70-I79 Ziekten van arteriën, arteriolen en capillairen
I80-I89 Ziekten van venen, lymfevaten en lymfeklieren, niet elders geclassificeerd
I95-I99 Overige en niet gespecificeerde aandoeningen van hart- en vaatstelsel

ICD10 Hoofdstuk X

bewerken

ICD-10, Klasse X (J00-J99) omvat aandoeningen van het ademhalingsstelsel, gerangschikt volgens de ICD-10

 • J00-J06 Acute infecties van bovenste luchtwegen
 • J09-J18 Influenza en pneumonie
 • J20-J22 Overige acute infecties van onderste luchtwegen
 • J30-J39 Overige aandoeningen van bovenste luchtwegen
 • J40-J47 Chronische aandoeningen van onderste luchtwegen
 • J60-J70 Longaandoeningen door uitwendige agentia
 • J80-J84 Overige respiratoire aandoeningen die hoofdzakelijk interstitium aantasten
 • J85-J86 Etterige en necrotische aandoeningen van onderste luchtwegen
 • J90-J94 Overige aandoeningen van pleura
 • J95-J99 Overige aandoeningen van ademhalingsstelsel

ICD10 Hoofdstuk XI

bewerken

ICD-10, Klasse XI (K00-K93) omvat aandoeningen van het spijsverteringsstelsel gerangschikt volgens de ICD-10

ICD10 Hoofdstuk XII

bewerken

ICD-10, Klasse XII (L00-L99) uit de ICD-10 omvat de volgende aandoeningen:

ICD10 Hoofdstuk XIII

bewerken

ICD-10, Klasse XIII (M00-M99) betreft ziekten van botspierstelsel en bindweefsel.

M00-M25 Artropathieën
M30-M36 Systeemziekten van bindweefsel
M40-M54 Dorsopathieën
M60-M79 Aandoeningen van weke delen
M80-M94 Osteopathieën en chondropathieën
M95-M99 Overige aandoeningen van botspierstelsel en bindweefsel

ICD10 Hoofdstuk XIV

bewerken

ICD-10, Klasse XIV (N00-N99) betreft aandoeningen van het urogenitaal stelsel gerangschikt volgens de ICD-10

N00-N08 Ziekten van glomeruli
N10-N16 Tubulo-interstitiële nierziekten
N17-N19 Nierinsufficiëntie
N20-N23 Urolithiasis
N25-N29 Overige aandoeningen van nier en ureter
N30-N39 Overige aandoeningen van urinewegen
N40-N51 Ziekten van mannelijke geslachtsorganen
N60-N64 Aandoeningen van mamma
N70-N77 Ontstekingsprocessen van vrouwelijke organen in bekken
N80-N98 Niet-inflammatoire aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen
N99-N99 Aandoeningen van urogenitaal stelsel na medische verrichting, niet elders geclassificeerd

ICD10 Hoofdstuk XV

bewerken

ICD10 Hoofdstuk XV bevat aandoeningen van zwangerschap, bevalling en kraambed gerangschikt volgens de ICD-10 en wordt weergegeven met de codes O00-O99.

code omschrijving
O00-O08 Zwangerschap eindigend in misgeboorte
O10-O16 Oedeem, proteïnurie en hypertensieve aandoeningen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed
O20-O29 Overige aandoeningen van moeder hoofdzakelijk verband houdend met zwangerschap
O30-O48 Indicaties voor zorg bij moeder verband houdend met foetus en amnionholte en mogelijke bevallingsproblemen
O60-O75 Complicaties van bevalling
O80-O84 Bevalling
O85-O92 Complicaties hoofdzakelijk verband houdend met kraambed
O94-O99 Overige obstetrische aandoeningen, niet elders geclassificeerd

ICD10 Hoofdstuk XVI

bewerken

ICD10 Hoofdstuk XVI bevat bepaalde aandoeningen die hun oorsprong hebben in perinatale periode ICD-10 en wordt weergegeven met de codes P00-P96.

 • P00-P04 gevolgen voor foetus en pasgeborene door factoren van moeder en door complicaties van zwangerschap en bevalling
 • P05-P08 stoornissen gerelateerd aan zwangerschapsduur en foetale groei
 • P10-P15 geboortetrauma
 • P20-P29 aandoeningen van ademhalingsstelsel en van hart en vaatstelsel specifiek voor perinatale periode
 • P35-P39 infecties specifiek voor perinatale periode
 • P50-P61 hemorragische en hematologische aandoeningen van foetus en pasgeborene
 • P70-P74 voorbijgaande endocriene-stoornissen en stofwisselingsstoornissen specifiek voor foetus en pasgeborene
 • P75-P78 aandoeningen van spijsverteringsstelsel van foetus en pasgeborene
 • P80-P83 aandoeningen met betrekking tot huid en temperatuurregulatie van foetus en pasgeborene
 • P90-P96 overige aandoeningen ontstaan in perinatale periode

ICD10 Hoofdstuk XVII

bewerken

ICD10 Hoofdstuk XVII betreft congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen, volgens de indeling van ICD-10 met de codes (Q00-Q99).

code omschrijving
Q00-Q07 Congenitale misvormingen van zenuwstelsel
Q10-Q18 Congenitale misvormingen van oog, oor, aangezicht en hals
Q20-Q28 Congenitale misvormingen van hart- en vaatstelsel
Q30-Q34 Congenitale misvormingen van ademhalingsstelsel
Q35-Q37 Gespleten lip en gespleten gehemelte
Q38-Q45 Overige congenitale misvormingen van spijsverteringsstelsel
Q50-Q56 Congenitale misvormingen van geslachtsorganen
Q60-Q64 Congenitale misvormingen van nier en urinewegen
Q65-Q79 Congenitale misvorming van botspierstelsel
Q80-Q89 Overige congenitale misvormingen
Q90-Q99 Chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd

ICD10 Hoofdstuk XIX

bewerken

ICD10 Hoofdstuk XIX omvat letsels, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken volgens de ICD-10-indeling met codes (S00-T98)

code omschrijving
S00-S09 Letsels aan hoofd
S10-S19 Letsels aan hals
S20-S29 Letsels aan thorax
S30-S39 Letsels aan buik, bekken, lumbale wervelkolom en onderste deel van rug
S40-S49 Letsels aan schouder en bovenarm
S50-S59 Letsels aan elleboog en onderarm
S60-S69 Letsels aan pols en hand
S70-S79 Letsels aan heup en bovenbeen
S80-S89 Letsels aan knie en onderbeen
S90-S99 Letsels aan enkel en voet
T00-T07 Letsels van multipele lichaamsregio's
T08-T14 Letsels aan niet gespecificeerd deel van romp, extremiteit of lichaamsregio
T15-T19 Gevolgen van corpus alienum binnengedrongen via natuurlijke lichaamsopening
T20-T32 Brandwonden en etsingen
T33-T35 Bevriezing
T36-T50 Vergiftiging door geneesmiddelen en biologische stoffen
T51-T65 Toxische gevolgen van stoffen van overwegend niet-medicinale herkomst
T66-T78 Overige en niet gespecificeerde gevolgen van uitwendige oorzaken
T79-T79 Bepaalde vroege complicaties van trauma, niet elders geclassificeerd
T80-T88 Complicaties van chirurgische en medische behandeling, niet elders geclassificeerd
T90-T98 Late gevolgen van letsels, van vergiftiging en van andere gevolgen van uitwendige oorzaken
bewerken
 • website met alle ICD-10 codes in Nederland van WHO-FIC (Wereldgezondheidsorganisatie familie van internationale classificaties)