Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing maart 2013/Uitslag

Voorlopige UitslagBewerken

Nr Naam Totaal stemmen Voor in stemmen
Voor in procenten
Tegen in stemmen
Tegen in procenten
Uitslag
1 IJzeren Jan 53 51
96,23 %
2
3,77 %
Gekozen
2 Vinvlugt 56 47
83,93 %
9
16,07 %
Gekozen
3 Kippenvlees1 47 36
76,60 %
11
23,40 %
Gekozen
4 Kleuske 56 42
75,00 %
14
25,00 %
Gekozen
5 Greenday2 46 34
73,91 %
12
26,09 %
Niet gekozen

De kandidaten IJzeren Jan, Vinvlugt, Kippenvlees1, en Kleuske hebben het vereiste percentage van 75 % voorstemmen ten opzichte van alle stemmen op hen individueel uitgebracht behaald om gekozen te worden en zijn daarmee ook gekozen tot lid van de Arbitragecommissie.

Kandidaat Greenday2 behaalde niet de benodigde 75% voorstemmen van het totaal aantal stemmen op hem uitgebracht en is niet verkozen tot lid van de Arbitragecommissie

De uitslag hierboven beschreven is de voorlopige uitslag. Tot 29 maart 13.00 uur (CET) bent u in de gelegenheid bezwaar aan te tekenen.

Met vriendelijke groet,

 —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  22 mrt 2013 14:01 (CET)
Stemcoördinator

BezwarenBewerken

Vermeld bij het maken van bezwaar bij voorkeur:

  • tegen welke kandidaat u bezwaar maakt en met welke redenen of anders
  • tegen welke uitgebrachte stem en tegen wiens stem u bezwaar maat en met welke redenen of anders
  • tegen welke procedurele gang van zaken u bezwaar maakt en met welke redenen

Als uw bezwaar een andere grond kent of niet geheel in de bovenstaande omschrijvingen past, beschrijf dit dan bij voorkeur

  • specifiek en met de noodzakelijke gegevens
  • met de beschrijving van waartegen dit bezwaar ingaat (welke reglementen bijvoorbeeld)
  • waar mogelijk met link (naar bijvoorbeeld de stem, of de aangehaalde pagina's zoals reglementen, et cetera

Blijf netjes en voelt u zich geheel vrij om dit bezwaar te maken.

 —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  22 mrt 2013 14:14 (CET)
Stemcoördinator

Voor alle duidelijkheid: het betreft hier bezwaren zoals wanneer stemuitslagen zijn gemanipuleerd door sokpopmisbruik, ongeldige stemmen, et cetera. Deze malafide praktijken, die uitdrukkelijk worden verworpen als geldig in bijvoorbeeld Reglementen van de Arbitragecommissie, Richtlijnen voor moderatoren, et cetera kunnen aangevoerd worden als bezwaar. Persoonlijke bezwaren zoals gebrek aan vertrouwen of sympathie, doen hier niet ter zake daar de gemeenschap zich erover heeft uitgesproken

 —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  23 mrt 2013 13:24 (CET)
Stemcoördinator commentaar naar overlegpagina

Bezwaar tegen deze procedureBewerken

Mag dit ook hier? Zo niet, dan is de stemcoördinator vrij deze reactie naar de overlegpagina te verplaatsen. Ik wil bezwaar maken tegen de bovenstaande mogelijkheid om bezwaar te maken. Er is in de reglementen niks vastgelegd over een bezwaarmogelijkheid, dan wel de voorwaarden voor bezwaar, afhandeling van bezwaar en door wie dit gedaan zou moeten worden. De stemming is naar mijn mening bedoeld om aan te geven of je voor of tegen een gebruiker bent. Bovenstaand voorbeeld geeft al aan dat deze (naar mijn mening, niet toegestane) bezwaarmogelijkheid gebruikt wordt om de tegenstem nogmaals in te dienen. Graag dit bezwaar gegrond verklaren wegens het niet hebben van een grond voor het voeren van deze procedure. JetzzDG 22 mrt 2013 22:00 (CET)

Tja, een grijs gebied. Het staat niet in de Reglementen en het gebeurde vroeger niet, maar de vorige twee keer wel (zie hier). Begint gewoonte-recht te worden, al hoeft het van mij ook niet. Het bovenstaande is typisch. - Brya (overleg) 23 mrt 2013 06:19 (CET)
Mijns inziens heeft JetzzDG wel een punt. Een actie van een moderator of een uitspraak van de ArbCom moet aangevochten kunnen worden, da's logisch - er kunnen procedurele fouten zijn gemaakt of een beslissing kan om wat voor reden dan ook onrechtvaardig zijn. Hier hebben we echter te maken met een verkiezing. In zo'n geval is bezwaar gerechtvaardigd wanneer de verkiezing in strijd met de reglementen is geweest, wanneer er een vermoeden bestaat van stemmende sokpoppen of wanneer de verkiezingen om een andere reden niet eerlijk zijn verlopen. Maar een procedure om bezwaar te maken tegen een uitspraak van de gemeenschap? Het lijkt me zeker niet de bedoeling van zo'n bezwaarprocedure om de hele "verkiezingsstrijd" post factum nog eens dunnetjes over te doen. Iedereen heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om vragen te stellen, de discussie aan te gaan, zijn bezwaren tegen bepaalde kandidaten op tafel te leggen en zijn eigen stem uit te brengen. Tenzij er iets met de verkiezing zelf niet in orde is, zou daarmee de kous af moeten zijn.   IJzeren Jan 23 mrt 2013 10:48 (CET)
Een bezwaarperiode is er eigenlijk vanaf het begin wel geweest, zodat er inderdaad aan de kaak kan worden gesteld dat er in strijd met reglementen enz is gehandeld. Dit ook om te voorkomen dat mensen tijdens de stemming de hele stemming willen stopzetten om een mogelijke schending te onderzoeken. Maar een echte procedure zou niet nodig moeten zijn, lijkt me een beetje overkill (het moedigt teveel aan er gebruik van te maken). Effeië T.Sanders 25 mrt 2013 12:53 (CET)

Definitieve uitslagBewerken

Uit de bovenstaande bezwaren, kan worden afgeleid dat er volgens de gemeenschap géén onregelmatigheden hebben plaatsgegrepen die geleid hebben tot oneerlijke verkiezingen. Als stemcoördinator concludeer ik derhalve dat de uitslag gehandhaafd blijft.  —  „Jaspər Kloekmoed”  [ ! ? ]  29 mrt 2013 13:08 (CET)

Hartelijk dank voor de coördinatie, Jasper. Ik heb IJzeren Jan, Kippenvlees1 en Kleuske zonet toegevoegd aan de gebruikersgroep "lid van de arbitragecommissie". Vinvlugt maakte reeds deel uit van deze groep. Met vriendelijke groet, Mathonius 29 mrt 2013 13:30 (CET)
Wanneer worden de rechten van Capaccio, Andre Engels en CaAl verwijderd en wanneer wordt deze lijst geüpdatet? Op 31 maart? Trijnsteloverleg 30 mrt 2013 23:13 (CET)
Er zijn op dit moment tien gebruikers "lid van arbitragecommissie", wat in strijd lijkt te zijn met art. 3.1 die zeven leden voorschrijft. Vermoedelijk zijn de rechten te vroeg aan drie leden toegekend, dat had waarschijnlijk pas op 1 april 2013 rond/vanaf 00:01 moeten gebeuren. Is maar een detail verder. BlueKnight 30 mrt 2013 23:26 (CET)
Officieel eindigt de termijn pas op 31 maart en begint de volgende termijn op 1 april. Dus de rechten zijn strikt genomen te vroeg aan de nieuwe leden toegekend. Rik007 (O) 30 mrt 2013 23:31 (CET) (op persoonlijke titel)
Excuses daarvoor. Mathonius 30 mrt 2013 23:33 (CET)
Aftredende leden zijn nu uit de gebruikersgroep in kwestie gehaald. Mathonius 1 apr 2013 00:44 (CEST)
Dank je wel. :) Trijnsteloverleg 1 apr 2013 17:39 (CEST)