Watergang (wateroppervlak)

wateroppervlak met stromend water
(Doorverwezen vanaf Waterloop)

Een watergang of waterloop is een lijnvormig (in de betekenis van 'veeleer lang dan breed') landschapselement, gevuld met stromend of stilstaand water. Men onderscheidt:

Voorbeeld van een beek
  • watergangen, aangelegd door de mens voor bijv. afwatering, scheepvaart en verdediging