Watergang (wateroppervlak)

wateroppervlak met stromend water
(Doorverwezen vanaf Waterloop)
Voorbeeld van een beek

Een watergang of waterloop is een lijnvormig (in de betekenis van 'veeleer lang dan breed') landschapselement, gevuld met stromend of stilstaand water. Men onderscheidt:

  • watergangen, aangelegd door de mens voor bijv. afwatering, scheepvaart en verdediging