Talud

schuine vlak langs een weg, spoor, watergang of van een dijk

Het talud (ook wel: beloop; van het Franse talus = helling[1]) is het schuine vlak langs een weg, spoor, watergang of van een dijk.

(Buiten)talud van de Waddenzeedijk te Friesland. De dijk is van onder naar boven voorzien van een verschillende bedekking, basalt, asfalt en gras.

De helling van een talud wordt weergegeven als de verhouding hoogte : aanleg (ofwel de tangens van de helling), waarbij voor de hoogte meestal één wordt aangehouden.

De maximale helling is afhankelijk van de grondsoort. Iedere grondsoort heeft, afhankelijk van de cohesie en hoek van inwendige wrijving, een natuurlijk talud waarbij de grondsoort niet gaat schuiven. Bij zand is dit veelal 1 : 1 dus 45°, bij watergangen wordt meestal 1 : 1½ aangehouden. Bij dijken worden, in verband met de strengere eisen, flauwere hellingen aangehouden, bijvoorbeeld 1 : 3. Door een flauwere en dus langere helling breken hogere golven voordat ze daadwerkelijk de dijk bereiken, de verhouding van de maximale golfhoogte gedeeld door de lokale diepgang is ongeveer 0,75.[2] Vaak wordt echter het talud bekleed met bijvoorbeeld gras of stortsteen, wat het afschuiven ook tegengaat.

Buiten- en binnentaludBewerken

Bij een dijk wordt onderscheid gemaakt tussen het buitentalud en het binnentalud:

  • Het buitentalud is de helling van de buitenkant van de dijk, oftewel de kant van de dijk waar het water tegenaan stroomt.
  • Het binnentalud is de helling van de binnenkant van de dijk.

Doordat het buitentalud een andere functie (waterkeren) heeft dan het binnentalud (zorgen dat de dijk ook aan de binnenkant stabiel blijft) verschillen beide zijden van de dijk qua hellingshoek.

Sommige diensten van Rijkswaterstaat gebruiken andere definities van binnen- en buitentalud. Als de rivierbeheerders van Rijkswaterstaat het hebben over het binnentalud, duiden ze op de waterkant van een dijk. Maar wanneer ze het hebben over het buitentalud, dan duiden ze op de droge kant van de dijk. Bij de beheerders van waterkeringen van Rijkswaterstaat is dat andersom.