Vlaanderen-Europa

Vlaanderen-Europa is een Vlaamse private organisatie die activiteiten organiseert in het kader van de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap en rond de erkenning van verdiensten voor de Vlaamse Gemeenschap in internationaal perspectief. De organisatie bestaat uit twee vzw's:

  • Elfdaagse Vlaanderen-Europa: organisatie en ondersteuning van activiteiten in de Elfdaagse (van 1 tot 11 juli) in de aanloop naar de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. In 2010 organiseerde ze met de VRT de succesvolle concertenreeks Vlaanderen-Muziekland. Vanaf 2015 heet het concert dat de VRT op 11 juli i.s.m. de Elfdaagse Vlaanderen-Europa live uitzendt "Vlaanderen Feest!".
  • Beweging Vlaanderen-Europa: uitreiking van de Gulden Spoor voor culturele, maatschappelijke of economische uitstraling.[1] Deze prijs is een voortzetting van de Ankerprijs ter bemoediging van lokale verankering van Belgische bedrijven die voor het eerst werd uitgereikt in 1994 aan Aimé Desimpel.[2]
Vlaanderen-Europa
Structuur
Voorzitter An De Moor
Hoofdkantoor Collegelaan 106, 2100 Deurne
Type vzw
Media
Website www.vlaandereneuropa.net

Gulden Spoor bewerken

Sedert 2002 organiseert ze mee de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw.

De eerste voorzitter was Richard Celis. Sinds 2004 is de voorzitter An De Moor.