Orde van de Vlaamse Leeuw

Vlaamse vereniging

De Orde van de Vlaamse Leeuw is een Vlaamse vereniging, opgericht in 1971 onder voorzitterschap van Piet Blomme en secretaris Dries Caluwaerts, met als voornaamste doelstelling het uitreiken van een ereteken dat eveneens "Orde van de Vlaamse Leeuw" wordt genoemd.

De leeuw op de vlag van Vlaanderen.

De vereniging reikt het ereteken uit ter erkenning van verdiensten in verband met:

  • een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap;
  • prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen;
  • acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

De onderscheiding kreeg de naam "Orde" maar het gaat om een zilveren plaquette die niet, zoals een ridderorde, op de borst of om de hals kan worden gedragen.

Sedert 1998 wordt de Orde voorgezeten en uitgereikt door prof. Matthias Storme. Sedert 2002 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de vereniging Vlaanderen-Europa.

Gelauwerden bewerken

Deze Orde werd aan de volgende personen uitgereikt:

Externe links bewerken