Vlaamse Interuniversitaire Raad

belgische onderneming

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (afkorting VLIR) is een overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten.

Geschiedenis bewerken

De VLIR is een stichting van openbaar nut die werd opgericht op 12 januari 1978.

Op 20 december 2010 richtten de VLIR en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) op.

Missie bewerken

 
VLIR-UOS op de Universiteit van Suriname

Binnen de VLIR overleggen de universiteiten over zaken die hen allen aanbelangen. Ze formuleren gezamenlijk beleidsadviezen aan de ministers bevoegd voor onderwijs en onderzoek, en verbeteren hun interne werking door samenwerking. Overlegthema's omvatten onder meer het onderwijsbeleid, onderzoeksbeleid, universitair beheer op vlak van financiën en personeel, sociale voorzieningen voor studenten, diversiteit en gelijke kansen.

De VLIR beheert de federale fondsen voor universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse universiteiten. Hiervoor werd het VLIR-secretariaat voor universitaire ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) opgericht.

Structuur bewerken

Bestuur bewerken

Tijdspanne Voorzitter
1983 - 1985 Oscar Steenhaut VUB
1999 - 2001 Els Witte (VUB)[1]
2001 - 2003 Francis Van Loon (UA)[2]
2003 - 2005 André Oosterlinck (KU Leuven)
2005 - 2007 Benjamin Van Camp (VUB)[3]
2007 - 2009 Marc Vervenne (KU Leuven)[4]
2009 - 2011 Alain Verschoren (UA)
2011 - 2013 Paul Van Cauwenberge (UGent)[5]
2013 - 2015 Paul De Knop (VUB)[6]
2015 - 2017 Luc De Schepper (UHasselt)[7]
2017 - 2019 Herman Van Goethem (UA)[8]
2019 - 2021 Luc Sels (KU Leuven)[9]
2021 - 2023 Rik Van de Walle (UGent)
2023 - heden Jan Danckaert (VUB)
Periode Secretaris-generaal
1978 - 2000 Jef Van der Perre
2000 - 2004 Dirk Van Damme
2004 - 2007 Anne-Marie De Jonghe
2007 - 2018 Rosette S'Jegers
2018 - heden Koen Verlaeckt

Aangesloten universiteiten bewerken

Partnerorganisaties bewerken

Het Franstalig universitair onderwijs in België is gegroepeerd in de Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF). Iets gelijkaardigs bestaat in Nederland, de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Externe link bewerken