Anton de Kom Universiteit van Suriname

universiteit in Suriname

De Universiteit van Suriname werd ingesteld in 1966 en opende op 1 november 1968 haar deuren. Zij draagt sinds 17 oktober 1983 de naam Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), vernoemd naar de nationalistische vrijheidsstrijder Anton de Kom.

Anton de Kom Universiteit van Suriname
Anton de Kom Universiteit van Suriname
Afkorting AdeKUS
Locatie Paramaribo, Suriname
Coördinaten 5° 49′ NB, 55° 13′ WL
Opgericht 1 november 1968[1]
Type openbaar
Rector Shanti Venetiaan[2]
Studenten 3.500 (2021)[3]
Personeel 650[3]
Website
Detailkaart
Anton de Kom Universiteit van Suriname (Suriname)
Anton de Kom Universiteit van Suriname
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

LiggingBewerken

De campus van de Anton de Kom-universiteit ligt aan de zuidwestelijke rand van Paramaribo aan de Leysweg. Daar is ook de Universiteitsbibliotheek gelegen en worden ook de lessen gegeven van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) (dit staat geheel los van de universiteit en is een hbo-opleiding). De Medische Faculteit is onderbracht in het gebouw van het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) naast het Academisch Ziekenhuis Paramaribo aan de Kernkampweg.

GeschiedenisBewerken

Suriname kende al in 1882 universitair onderwijs: op de Geneeskundige School werden studenten opgeleid tot arts. Aan het eind van de jaren '40 van de 20e eeuw kwam daar een juridische opleiding bij: de Surinaamse Rechtsschool.[4] Daarnaast bestonden er enkele para-universitaire opleidingen georganiseerd op incidentele basis, te weten opleidingen tot landmeter, tandheelkundige en apotheker.

Bij de herdenking van het eeuwfeest van de Staten van Suriname in 1966, nam deze volksvertegenwoordiging het besluit om in samenwerking met de regering van Suriname een universiteit op te richten. De rechtspersoon Universiteit van Suriname is ingesteld bij wet van 25 juni 1966 G.B. 1966 no.78 (Universiteitswet). De proclamatie vond plaats op 1 november 1968 in het toenmalige Theater Star. Sindsdien wordt 1 november gevierd als dies natalis. Bij de opening van de universiteit sprak prof. R.A.J. van Lier de rede uit Universiteit en maatschappij in het perspectief der ontwikkeling (in druk verschenen in 1970).

Eerste faculteitenBewerken

Op 1 november 1968 begon de Universiteit van Suriname met de Faculteit der Juridische Wetenschappen. Achtereenvolgens werden hierna geproclameerd:

 • de Faculteit der Medische Wetenschappen op 26 september 1969
 • de Faculteit der Sociaal-Economische Wetenschappen op 1 november 1975
 • de Faculteit der Natuurtechnische Wetenschappen op 1 december 1976
 • de Faculteit der Technische Wetenschappen op 1 december 1977.

BestuurBewerken

De Universiteit werd ingevolge de Universiteitswet bestuurd door een College van Curatoren die uit ten minste vijf en ten hoogste dertien leden bestond. De voorzitter van het College van Curatoren voerde de titel van President-Curator; hij vertegenwoordigde de universiteit in en buiten rechte. De eerste President-Curator was dr. J.F.E. Einaar die tot dan toe de gevolmachtigde minister in Nederland van Suriname was.

De President-Curator en overige leden werden benoemd en ontslagen door de minister van Onderwijs. Daarnaast kende de Universiteit de Senaat die werd gevormd door de universitaire docenten. De voorzitter van de Senaat droeg de titel van rector magnificus.

Nieuwe structuurBewerken

Ten tijde van het militaire bewind na de coup van 25 februari 1980 vonden studenten- en docentenprotesten plaats tegen het regime en tegen het toenmalige universiteitsbestuur dat sterk op de hand was van Bouterse c.s. In december 1982 werd de universiteit voor bijna tien maanden gesloten. Bij de heropening op 17 oktober 1983 werd de naam gewijzigd in “Anton de Kom Universiteit van Suriname”.

Bij deze heropening werden er ook een nieuwe structuur van de instelling en de inhoud van de opleidingen geïntroduceerd. Enkele faculteiten werden als zelfstandige opgeheven en in een groter bestuurlijk verband geïntegreerd. De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen en die der Juridische Wetenschappen werden verenigd in de Faculteit der Maatschappijwetenschappen. De Faculteit der Natuurtechnische Wetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen werden verenigd in de nieuwe Faculteit der Technologische Wetenschappen.
Ook werd besloten tot:

 • opheffing van het College van Bestuur en de Senaat (Staatsbesluit van 8 april 1983 S.B. 1983 no. 34 (Besluit Instelling Stuurgroep)
 • instelling van een Stuurgroep die leiding zou moeten geven aan de Universiteit
 • buitenwerkingstelling van enkele bepalingen van de Universiteitswet

UitbreidingBewerken

In het collegejaar 1985-1986 werd binnen de Faculteit der Maatschappijwetenschappen een aanvang gemaakt met de studierichting Public Administration (Bestuurswetenschap) en met ingang van 1 augustus 1993 werd deze faculteit uitgebreid met de studierichting Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde. In 1996 werd de Faculteit der Medische Wetenschappen uitgebreid met de studierichting Fysiotherapie en de Faculteit der Technologische Wetenschappen met de studierichting Milieuwetenschappen. In het collegejaar 1997/1998 is de Faculteit der Maatschappijwetenschappen uitgebreid met de studierichting Bedrijfskunde.

Huidige faculteitenBewerken

De Universiteit bestaat uit de volgende vijf faculteiten met elk verschillende studierichtingen:

De reorganisatie van de Universiteit werd vastgesteld in het Academisch Besluit (Staatsblad 1986 no. 39). Hierbij werden doorgevoerd:

 1. invoering van een vierjarige Bachelor of Science opleiding met daaraan gekoppeld de Bsc-titulatuur onder gelijktijdige afbouwing van de doctoraal en licentiaatsstudie
 2. opheffing van enkele onderzoeksinstituten en de oprichting van andere
 3. wijziging van de bestuursstructuur. Bij Staatsbesluit van 27 april 1988 S.B. 1988 no. 32 (Besluit Universiteitsbestuur) werden de in de Universiteitswet genoemde colleges, ambten en organen ontheven en geschorst. Er werd een Bestuur ingesteld, waaraan een groot deel van de taken van deze organen werd opgedragen. Hiernaast kreeg het Bestuur de bevoegdheid om commissies in te stellen belast met de taken van het College van Curatoren en van de Senaat.

De volgende commissies werden ingesteld:

 1. de Benoemingscommissie, die belast is met het adviseren omtrent voordrachten van docenten bij vacature
 2. de Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (kortweg de Promotiecommissie)
 3. de Commissie Jaarboek
 4. de Publicatiecommissie.

De Anton de Kom Universiteit biedt in alle richtingen een bacheloropleiding. In de meeste richtingen kan vervolgens een masteropleiding worden gevolgd. In de geneeskunde wordt ook een doctoraat aangeboden.[3]

UniversiteitsterreinBewerken

Op het universiteitsterrein zijn verder gevestigd:

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken