Secretaris-generaal

een hoge, veelal hoogste, functionaris binnen een organisatie

De secretaris-generaal (letterlijk: 'algemeen secretaris') is de hoogste (ambtelijk) functionaris binnen een publieke organisatie enerzijds of een lid van het senior management van een private onderneming, verantwoordelijk voor Corporate Governance en formele rapportering uit de bedrijfsorganen, anderzijds.

VoorbeeldenBewerken

Private sectorBewerken

Ministeries en kabinettenBewerken

Internationale organisatiesBewerken

Politieke partijenBewerken

In communistische partijen is de secretaris-generaal vaak niet alleen de hoogste functionaris, maar ook de feitelijke machthebber:

Elders wordt de feitelijke leider aangeduid als partijvoorzitter.