Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad (tot januari 2021 afgekort als VLHORA) is het officieel overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse hogescholen. Zij werd opgericht bij de grootschalige fusie- en rationalisatie-operatie in het Vlaamse hoger onderwijs in 1996 toen de circa 124 scholen voor hoger onderwijs zich groepeerden in 29 hogescholen, waarvan alle - nu verder gefuseerd tot 13 - aangesloten zijn bij de Vlaamse Hogescholenraad. Zij fungeert als officieel overlegorgaan tussen de hogescholen. De Vlaamse Hogescholenraad adviseert ook de Vlaamse overheid over allerlei beleidsaspecten van het hogeschoolonderwijs, zoals: financieringscriteria, erkenning van opleidingen, personeelsstatuut, en sedert de invoering van de bachelor-masterstructuur ook de stroomlijning van overgangen tussen (professionele) bachelors en academische masters.

Logo van de Vlaamse Hogescholenraad (2021)

Het equivalent voor de Vlaamse universiteiten is de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Sinds 1 januari 2010 werken VLIR en de Vlaamse Hogescholenraad samen onder de naam VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad).

Structuur bewerken

Bestuur bewerken

Tijdspanne Voorzitter
1996 en 1997 Paul Martens (Katholieke Hogeschool Kempen)
1998, 1999 en 2000 Guy Aelterman (Artesishogeschool)
2001, 2002 Dirk De Ceulaer (EHSAL)
2003 Guy Aelterman (Hogeschool Gent)
2004 Roland Vermeesch (Howest)
2005, 2006 Luc Haerens (Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
2007, 2008 Bert Hoogewijs (Hogeschool Gent)
2009, 2010 Toon Martens (Katholieke Hogeschool Leuven)
2011, 2012 Bert Hoogewijs (Hogeschool Gent)
2013, 2014 Toon Martens (Katholieke Hogeschool Leuven)
2015, 2016 Johan Veeckman (Arteveldehogeschool)
2017, 2018 Pascale De Groote (AP Hogeschool Antwerpen)
2019, 2020 Joris Hindryckx (Hogeschool VIVES)
2021, 2022 Koen Goethals (HOGENT)
2023, 2024 Marc Vandewalle (Hogeschool UCLL)
Periode Secretaris-generaal
1997 - 2007 Luc Van de Velde
2007 - 2009 Ann Verreth
2009 - 2016 Marc Vandewalle
2016 - heden Eric Vermeylen

Leden bewerken

Zie ook bewerken

Externe link bewerken