Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad (tot januari 2021 afgekort als VLHORA) is het officieel overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse hogescholen. Zij werd opgericht bij de grootschalige fusie- en rationalisatie-operatie in het Vlaamse hoger onderwijs begin jaren negentig toen de circa 100 scholen voor hoger onderwijs zich groepeerden in 29 hogescholen, waarvan alle -nu verder gefuseerd tot 13 - aangesloten zijn bij de Vlaamse Hogescholenraad. Zij fungeert als officieel overlegorgaan tussen de hogescholen. De Vlaamse Hogescholenraad adviseert ook de Vlaamse overheid over allerlei beleidsaspecten van het hogeschoolonderwijs, zoals: financieringscriteria, erkenning van opleidingen, personeelsstatuut, en sedert de invoering van de bachelor-masterstructuur ook de stroomlijning van overgangen tussen (professionele) bachelors en academische masters.

Het equivalent voor de Vlaamse universiteiten is de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Sinds 1 januari 2010 werken VLIR en de Vlaamse Hogescholenraad samen onder de naam VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad).

StructuurBewerken

BestuurBewerken

Tijdspanne Voorzitter
Toon Martens (Katholieke Hogeschool Limburg)
Johan Veeckman (Arteveldehogeschool)
2017 - 2018 Pascale De Groote (AP Hogeschool Antwerpen)
2019 - 2020 Joris Hindryckx (Hogeschool VIVES)
2021 - heden Koen Goethals (HOGENT)
Periode Secretaris-generaal
1997 - 2007 Luc Van de Velde
2007 - 2009 Ann Verreth
2009 - 2016 Marc Vandewalle
2016 - heden Eric Vermeylen

LedenBewerken

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken