Vlaamse Hogescholenraad

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) is het officieel overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse hogescholen. Hij werd opgericht bij de grootschalige fusie- en rationalisatie-operatie in het Vlaamse hoger onderwijs begin jaren negentig toen de circa 100 scholen voor hoger onderwijs zich (onder zachte dwang van de overheid) groepeerden in een kleine dertig hogescholen, waarvan de meeste - niet alle - aangesloten zijn bij de VLHORA. Hij fungeert als officieel overlegorgaan tussen de hogescholen. De VLHORA adviseert ook de Vlaamse overheid over allerlei beleidsaspecten van het hogeschoolonderwijs, zoals: financieringscriteria, erkenning van opleidingen, personeelsstatuut, en sedert de invoering van de bachelor-masterstructuur ook de stroomlijning van overgangen tussen (professionele) bachelors en academische masters.

Het equivalent voor de Vlaamse universiteiten is de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

Sinds 1 januari 2010 werken VLIR en VLOHRA samen onder de naam VLUHR (Vlaamse Universiteiten en Hogescholenraad).

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken