Vereniging van Universiteiten

samenwerkingsverband van instellingen voor academisch onderwijs in Nederland

De Vereniging van Universiteiten, afgekort VSNU (naar de voormalige naam Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), is de koepelorganisatie van drie bijzondere en tien bekostigde universiteiten in Nederland alsmede de Open Universiteit. De zusterorganisatie in het hoger onderwijs is de Vereniging Hogescholen, die tot 2013 HBO-raad heette, de koepelorganisatie voor de instellingen die hoger beroepsonderwijs geven. De VSNU is in 1985 opgericht als privaatrechtelijke opvolger (vereniging) van de publiekrechtelijke Academische Raad.

OrganisatieBewerken

De Vereniging van Universiteiten treedt op als overlegorgaan voor de bovengenoemde instellingen. Het is ook de spreekbuis voor de universiteiten naar de Nederlandse media en is belangenbehartiger van het universitair onderwijs en onderzoek bij de Nederlandse regering, het Nederlandse parlement en de Europese Unie. Tevens is zij de werkgeversorganisatie van de Nederlandse universiteiten.

De VSNU was tot 2005 in Utrecht gevestigd. De instellingen die voor het universitaire beleid belangrijk zijn hebben echter veelal Den Haag als vestigingsplaats. Om de belangenbehartiging van de universiteiten bij deze instellingen te optimaliseren is de VSNU in maart 2005 naar Den Haag verhuisd.

Bijna elk land ter wereld heeft een vereniging van universiteiten waarin de gezamenlijkheid van de universiteiten wordt samengebracht (zoals in Vlaanderen de VLIR fungeert). Ook is er een samenwerkingsverband van Europese universiteiten (de EUA) en een koepel van universiteiten wereldwijd (de IUA).

SpeerpuntenBewerken

Speerpunten van de VSNU zijn onder andere:

  • Digitale Samenleving
  • Financiering en knelpunten
  • Impact
  • Internationalisering
  • Onderwijskwaliteit
  • Open Access
  • Toegankelijkheid
  • Werkdruk
  • Wetenschappelijke integriteit

Iedere universiteit bepaalt zelf hoe zij inspringt op deze gezamenlijke speerpunten.

Aangesloten universiteitenBewerken

Elf openbare universiteiten:

Drie bijzondere universiteiten

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken