Hoofdmenu openen

Vereniging van Universiteiten

samenwerkingsverband van instellingen voor academisch onderwijs in Nederland

De Vereniging van Universiteiten (VSNU, naar de voormalige naam Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), is de brancheorganisatie van drie bijzondere en tien bekostigde universiteiten in Nederland alsmede de Open Universiteit Nederland. De partner in het hoger onderwijs is de Vereniging Hogescholen, die tot 2013 HBO-raad heette, de brancheorganisatie voor de instellingen die hoger beroepsonderwijs geven. De VSNU is in 1985 opgericht als privaatrechtelijke opvolger (vereniging) van de publiekrechtelijke Academische Raad.

Inhoud

OrganisatieBewerken

De Vereniging van Universiteiten treedt op als overlegorgaan voor bovengenoemde instellingen. Het is ook de spreekbuis voor de universiteiten richting de (landelijke) media en is belangenbehartiger van het universitair onderwijs en onderzoek bij het kabinet, Tweede Kamer en de Europese Unie. Tevens is zij de werkgeversorganisatie van de Nederlandse universiteiten.

De VSNU was tot 2005 in Utrecht gevestigd. De instellingen die voor het universitaire beleid belangrijk zijn hebben echter veelal Den Haag als vestigingsplaats. Om de belangenbehartiging van de universiteiten richting deze instellingen te optimaliseren is de VSNU in maart 2005 naar Den Haag verhuisd.

Bijna elk land ter wereld heeft een universitaire associatie waarin de gezamenlijkheid van de universiteiten wordt samengebracht (zoals in Vlaanderen de VLIR fungeert). Ook is er een koepel van Europese universiteitenassociaties (de EUA) en een koepel van universiteiten wereldwijd (de IUA).

SpeerpuntenBewerken

Speerpunten van de VSNU zijn onder andere:

  • Digitale Samenleving
  • Financiering en knelpunten
  • Impact
  • Internationalisering
  • Onderwijskwaliteit
  • Open Access
  • Toegankelijkheid
  • Werkdruk
  • Wetenschappelijke integriteit

Iedere universiteit bepaalt zelf hoe zij inspringt op deze gezamenlijke speerpunten.

Aangesloten universiteitenBewerken

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken