Een toerit is benoemd in het woordenboek als oprit of invoeging en is een rijstrook die naar de hoofdrijbaan leidt.

Toerit naar A13 bij
Rotterdam The Hague Airport
Toerit zonder invoegstrook in Duitsland

Vanaf het puntstuk wordt er gesproken van invoegstrook, een strook met beperkte lengte (in Nederland meestal 180 meter) waarop bestuurders snelheid kunnen maken om in te voegen op de hoofdrijbaan.

Het is gebruikelijk om op de invoegstrook te versnellen tot circa 20 km/u onder de gemiddelde snelheid op de rechterrijstrook, zodat men veilig in kan voegen. Het is gebruikelijk dat een automobilist op de rechterrijstrook, indien dit enigszins (veilig) kan, ruimte maakt voor de invoegende automobilist, bijvoorbeeld door naar de naastgelegen rijstrook uit te wijken. Wanneer dit niet gebeurt, bijvoorbeeld omdat deze al bezet is, moet de invoegende automobilist voorrang verlenen aan de auto's op de snelweg. Invoegen is immers een bijzondere manoeuvre.[1]

Wanneer er op de snelweg (wegens bijvoorbeeld extreme drukte) geen ruimte tot invoegen is, schrijven de verkeersregels voor dat men voor het begin van de invoegstrook wacht. In praktijk gebeurt dit niet en probeert men toch een plaats in de rij op de snelweg te krijgen.

Wanneer men (op volle snelheid) het eind van de invoegstrook bereikt zonder in te (kunnen) voegen, dient men de auto tot stilstand te brengen voor het einde van de vluchtstrook en te wachten tot er ruimte is. Soms komt het voor dat automobilisten doorrijden over de vluchtstrook totdat er wel plaats is. Ook dit is eigenlijk verboden daar de vluchtstrook bedoeld is voor noodgevallen. Anderzijds is het moeilijk te anticiperen of er ruimte is tot invoegen, en zijn de alternatieven (dan wel stilstaan dan wel met brute dwang alsnog invoegen) eveneens verboden of gevaarlijk. In de praktijk is het verkeer echter vaak door de drukte traag of is er zelfs een file; invoegen wordt dan makkelijker.

In Nederland zijn op sommige toeritten doseerinstallaties aangebracht om de doorstroming te bevorderen in drukke periodes.

Lengte invoegstrook

bewerken

De benodigde lengte van een invoegstrook kan worden berekend met de volgende formule:

 

Hierin is:

  •   de acceleratielengte [m]
  •   de ontwerpsnelheid van de doorgaande rijbaan [km/h]
  •   de ontwerpsnelheid van de toeleidende rijbaan [km/h]
  • a de versnelling van het voertuig [m/s2] (op de horizontale weg; bij een personenauto is dit 1,0 m/s2)
  • g gravitatieconstante
  • p helling van de weg [%] (stijgend is positief, dalend is negatief)

Er wordt aangenomen dat invoegen mogelijk is als 86,5% van de ontwerpsnelheid bereikt is.