Passeerstrook

Een passeerstrook is een lokale wegverbreding van ca. 30 tot 150 meter lang op smalle wegen buiten de bebouwde kom. Gemotoriseerd langzaam verkeer, bijvoorbeeld een landbouwvoertuig, kan daar het sneller rijdende achteropkomende verkeer laten inhalen of tegenliggers kunnen elkaar makkelijker passeren zonder in de berm te rijden.

Passeerstroken zijn geen inhaalstroken zoals soms toegepast op een driestrooksweg.