Hoofdmenu openen
Grotere eenheden
fac­tor massa sym­bool
1 ton of megagram ton
103 kiloton of gigagram kton
106 megaton of teragram Mton
109 gigaton of petagram Gton
1012 teraton of exagram Tton
1015 petaton of zettagram Pton

De teraton is een eenheid voor de energie die vrijkomt bij zeer energetische gebeurtenissen, zoals het inslaan van grote meteorieten op aarde of catastrofale aardbevingen.

Een teraton is gedefinieerd als de energie die vrijkomt bij het ontploffen van 1 000 000 000 000 ton (1 000 000 000 000 000 kg) TNT, oftewel ca. 4,2 × 1021 joule = 4,2 ZJ.

Een teraton komt overeen met:

Voor aardbevingen is het equivalent van 1 teraton ongeveer 10 op de schaal van Richter (een meteoriet van 2 km doorsnede, die met een snelheid van 25 km/s tegen de aarde botst).

Zie ookBewerken